Nazwisko i imię:
Elementarz.
Tytuł:
Elementarz dla małych dziatek nowym i użytecznym sposobem ułożony za pozwoleniem zwierzchności. Roku 1781. W Mohilewie w Drukarni Uprzywilejowaney J. W. J. X. Biskupa Łacin.
Miejsce i rok wydania:
Mohylew, druk. Nadworna Biskupa Rzymsko-Katolickiego, 1781.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 32. Po polsku i po łacinie. – Na k. 29–32 teksty po rosyjsku: Azbuka grażdanskaja; Składy; Nrawouczitielnyje stichy iz Biblii. Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 77.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 6226.
Całość:
Elementarz.
Elementarz dla małych dziatek nowym i użytecznym sposobem ułożony za pozwoleniem zwierzchności. Roku 1781. W Mohilewie w Drukarni Uprzywilejowaney J. W. J. X. Biskupa Łacin.
Mohylew, druk. Nadworna Biskupa Rzymsko-Katolickiego, 1781.
w 8ce, k. 32.

Po polsku i po łacinie. – Na k. 29–32 teksty po rosyjsku: Azbuka grażdanskaja; Składy; Nrawouczitielnyje stichy iz Biblii.

Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 77.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 6226.