Nazwisko i imię:
Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy.
Tytuł:
Ewangelie y Epistoły ná Niedźiele. Tákże ná Swięta Uroczyste Ktore w Kośćiele Kátolickim według sporządzenia Rzymskiego, na cały Rok czytáią, z Figurámi, Táiemnic Iezusowych Wszystkim Práwowiernym Duchownym y Swieckim, ku náuce zbáwienney wielce pożyteczne y potrzebne, z Dokłádem Artykułow y Aktow, do Wiáry naypotrzebnieyszych. Cum Gratia et Priuilegio S.R.M. W Krakowie, w Drukárni Jákobá Mátyaszkiewiczá, J.K.M. Typ. R.P. 1723.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, 1723.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 366. Tłumaczył Jakub Wujek. Od s. 230: Ewangelie y epistoły, Na swięta przednieysze. Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 80.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5458.
Całość:
Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy.
Ewangelie y Epistoły ná Niedźiele. Tákże ná Swięta Uroczyste Ktore w Kośćiele Kátolickim według sporządzenia Rzymskiego, na cały Rok czytáią, z Figurámi, Táiemnic Iezusowych Wszystkim Práwowiernym Duchownym y Swieckim, ku náuce zbáwienney wielce pożyteczne y potrzebne, z Dokłádem Artykułow y Aktow, do Wiáry naypotrzebnieyszych. Cum Gratia et Priuilegio S.R.M. W Krakowie, w Drukárni Jákobá Mátyaszkiewiczá, J.K.M. Typ. R.P. 1723.
Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, 1723.
w 8ce, k. 1, s. 366.

Tłumaczył Jakub Wujek.
Od s. 230: Ewangelie y epistoły, Na swięta przednieysze.

Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 80.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5458.