Nazwisko i imię:
Tłuczyński Ignacy.
Tytuł:
Wielki rozmáitych Odpustow skarb. Z Przywileiow Papieskich y rożnych doświádczonych Autorow zebrány, wszytkim wiernym Chrystusowym otworzony, z przydatkiem inszego Nábożeństwá. Z dozwoleniem Stárszych. W Krakowie, W Druk. dźiedźi. Krzysztofa Schedla, I.K.M. Typogr. R.P. 1677.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, 1677.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 6, s. 372. Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 449.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5439.
Dodatkowe:
Estr. XXXI, s. 179–180 (niedokładnie).
Całość:
Tłuczyński Ignacy.
Wielki rozmáitych Odpustow skarb. Z Przywileiow Papieskich y rożnych doświádczonych Autorow zebrány, wszytkim wiernym Chrystusowym otworzony, z przydatkiem inszego Nábożeństwá. Z dozwoleniem Stárszych. W Krakowie, W Druk. dźiedźi. Krzysztofa Schedla, I.K.M. Typogr. R.P. 1677.
Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, 1677.
w 12ce, k. 6, s. 372.

Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 449.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5439.
Estr. XXXI, s. 179–180 (niedokładnie).