Nazwisko i imię:
Bochmann Johannes mł. (Bochmannus Janus).
Tytuł:
De fastidii rerum praesentium crebritate; caussis; et fuga; ex Isocratis divino sterge ta paronta [gr.] oratio. In illustri Rosarum publice dicta; a Iano Bochmanno Borusso. [Rostock] Typis Stephani Myliandri ibidem impressa, A. 1600 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Rostock), druk. Stephan Möllemann, 1600.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 12. [Dedyk.:] Georgio Brunoni, burggrabio regio [...] consulibus et senatoribus reip. Elbingensis, autorowi dedyk. Martina Brascha oraz wiersz Eilharda Lubina. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.456 adl.
Całość:
Bochmann Johannes mł. (Bochmannus Janus).
De fastidii rerum praesentium crebritate; caussis; et fuga; ex Isocratis divino sterge ta paronta [gr.] oratio. In illustri Rosarum publice dicta; a Iano Bochmanno Borusso. [Rostock] Typis Stephani Myliandri ibidem impressa, A. 1600 [rz.].
B. m. (Rostock), druk. Stephan Möllemann, 1600.
w 4ce, k. 12.

[Dedyk.:] Georgio Brunoni, burggrabio regio [...] consulibus et senatoribus reip. Elbingensis, autorowi dedyk. Martina Brascha oraz wiersz Eilharda Lubina.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.456 adl.