Nazwisko i imię:
Officium albo codzienne nabożeństwo.
Tytuł:
Officium Albo Codźienne Nábożeństwo Do Boga w Troycy SSS. iedynego, Matki Nayś: Niepokalanie Poczętey Maryi Panny y Swiętych Pańskich Krotko Zebrane. 1746. w Drukarni Lwowskiey Soc: Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1746.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 3, s. 312, 8 nlb. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 314.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5903.
Całość:
Officium albo codzienne nabożeństwo.
Officium Albo Codźienne Nábożeństwo Do Boga w Troycy SSS. iedynego, Matki Nayś: Niepokalanie Poczętey Maryi Panny y Swiętych Pańskich Krotko Zebrane. 1746. w Drukarni Lwowskiey Soc: Jesu.
Lwów, druk. Jezuitów, 1746.
w 12ce, k. 3, s. 312, 8 nlb.

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 314.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5903.