Nazwisko i imię:
Nauka chrześcijańska.
Tytuł:
Nauka Chrzescianska Do dostąpienia Zbáwienia wiecznego bárdzo potrżebna, ktorey Rodźicy swoie dźiatki, Gospodarże, y Gospodynie swoię Czeladkę uczyć powinni.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (ok. 1745?).
Opis/komentarz:
w 16ce, k. 11. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 297.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5056 adl. 2.
Całość:
Nauka chrześcijańska.
Nauka Chrzescianska Do dostąpienia Zbáwienia wiecznego bárdzo potrżebna, ktorey Rodźicy swoie dźiatki, Gospodarże, y Gospodynie swoię Czeladkę uczyć powinni.
B. m., b. r. (ok. 1745?).
w 16ce, k. 11.

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 297.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5056 adl. 2.