Nazwisko i imię:
Michałowski Ignacy Paweł.
Tytuł:
Kalendarz polski y ruski w ktorym swięta roczne, y biegi niebieskie, aspekty, wybory, czás śiánia, szczepienia, krwie puszczánia, lekarstw záżywánia, wschod y zachod Słońcá etc. należytym porządkiem położone y opisáne. Ná Rok Panski MDCCXL. Ktory iest Przestępny, á po Przybyszowym według komputu nowego Rzymskiego pierwszy, według stárego Greckiego wtory. Przez M. Ignacego Pawła Michałowskiego, filozofji y medycyny doktorá, botániki professorá, J.K.Mci uprzywileiowánego mátemátyká. Z należytą pilnośćią wyrachowany. W Krakowie w Drukárni Akademickiey.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka, (1739).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 10. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 284.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 11046 adl. 2.
Dodatkowe:
(Por.) [KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: Kalendarz Polski y Rvski, w ktorym Świe̦ta Roczne, y Biegi Niebieskie, [...] na Rok [...] MDCCXLI […], przez M. Jozefa Grzegorza Wie̦czkiewicza [...] z należyta̦ pilnościa wyrachowany, w Krakowie: w Drukarni Akademickiey, 1740; [16] k., 4. Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. egz.: Pan Kórn. Cz.2760/1741 (Mf. BN 0068580); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm
Całość:
Michałowski Ignacy Paweł.
Kalendarz polski y ruski w ktorym swięta roczne, y biegi niebieskie, aspekty, wybory, czás śiánia, szczepienia, krwie puszczánia, lekarstw záżywánia, wschod y zachod Słońcá etc. należytym porządkiem położone y opisáne. Ná Rok Panski MDCCXL. Ktory iest Przestępny, á po Przybyszowym według komputu nowego Rzymskiego pierwszy, według stárego Greckiego wtory. Przez M. Ignacego Pawła Michałowskiego, filozofji y medycyny doktorá, botániki professorá, J.K.Mci uprzywileiowánego mátemátyká. Z należytą pilnośćią wyrachowany. W Krakowie w Drukárni Akademickiey.
Kraków, Druk. Akademicka, (1739).
w 4ce, k. 10.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 284.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 11046 adl. 2.
(Por.) [KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: Kalendarz Polski y Rvski, w ktorym Świe̦ta Roczne, y Biegi Niebieskie, [...] na Rok [...] MDCCXLI […], przez M. Jozefa Grzegorza Wie̦czkiewicza [...] z należyta̦ pilnościa wyrachowany, w Krakowie: w Drukarni Akademickiey, 1740; [16] k., 4. Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. egz.: Pan Kórn. Cz.2760/1741 (Mf. BN 0068580); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm