Nazwisko i imię:
Laudum generalne.
Tytuł:
Laudum generalne woiewodztw y powiatow Wiel. Xtwa. Litewskiego przez delegowanych Ichmosciow panow posłow ná dzien Cztyrnásty [sic] Augusta do Wilna zgromádzonych Iednostaynie postánowione Roku 1698.
Miejsce i rok wydania:
B. m., (1698).
Opis/komentarz:
folio, k. 6. Tytuł nagłówkowy. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 250.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / в 4474 adl. 15.
Całość:
Laudum generalne.
Laudum generalne woiewodztw y powiatow Wiel. Xtwa. Litewskiego przez delegowanych Ichmosciow panow posłow ná dzien Cztyrnásty [sic] Augusta do Wilna zgromádzonych Iednostaynie postánowione Roku 1698.
B. m., (1698).
folio, k. 6.

Tytuł nagłówkowy.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 250.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / в 4474 adl. 15.