Nazwisko i imię:
Koribski Stanisław.
Tytuł:
Officium abo godzinki o Duchu Swiętym dla bráctwá ubogich P. Chrystusowych, y inszych nabożnych. Przy kościele farskim Ponieckim pod tytułem Narodzenia Pánny Naświętszey zdawná fundowanego y postánowionego. Znowu, od stolice swiętey apostolskiey przywileiámi, y odpusty wielkimi nádánego, y potwierdzonego. Zá stárániem X. Stanisława Koribskiego altáristy tegoż bráctwá. Zá pozwoleniem Stárszych. W Poznaniu. W Drukárni Woyćiecha Regulusá Roku Páńskiego 1639.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1639.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 100. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 227.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5542.
Dodatkowe:
Estr. XX, s. 90 (niedokładnie pod hasłem: Koriski, Officium. Godzinki o Duchu Swiętym, 1693!).
Całość:
Koribski Stanisław.
Officium abo godzinki o Duchu Swiętym dla bráctwá ubogich P. Chrystusowych, y inszych nabożnych. Przy kościele farskim Ponieckim pod tytułem Narodzenia Pánny Naświętszey zdawná fundowanego y postánowionego. Znowu, od stolice swiętey apostolskiey przywileiámi, y odpusty wielkimi nádánego, y potwierdzonego. Zá stárániem X. Stanisława Koribskiego altáristy tegoż bráctwá. Zá pozwoleniem Stárszych. W Poznaniu. W Drukárni Woyćiecha Regulusá Roku Páńskiego 1639.
Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1639.
w 8ce, k. 100.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 227.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5542.
Estr. XX, s. 90 (niedokładnie pod hasłem: Koriski, Officium. Godzinki o Duchu Swiętym, 1693!).