Nazwisko i imię:
Konstytucje Sejmu Walnego.
Tytuł:
Constitucie Seymv Walnego Extraordynáryinego Szesc Niedzielnego w Warszawie Roku Páń: M.DC.LXXVII Dniá XIV. Mieśiącá Styczniá, odprawuiącego się. Cum Gratia et Privilegio S.R.M. W Krakowie, w Drukarni Dźiedźicow Krzysztofa Schedla, I.K.M. Typogr.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, (przed 1700).
Opis/komentarz:
folio, k. 1, s. 50. Fałszywie, w rzeczywistości: B. m., b. dr. i b. r. Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 210. K. Budzyk, Bibliografia konstytucyj sejmowych XVII wieku w Polsce, Wrocław 1952, poz. III. 207.
Lokalizacja:
Petersburg, BAN: XXIX / в 4474 adl. 3.
Dodatkowe:
(Por.) [KVK:] Constitvcie Seymv Walnego Extraordynaryinego szesc niedzielnego w Wárszawie Roku Páńskiego MDCLXXVII dniá XIV. mieśiącá styczniá odpráwuiacego sie. W Warszawie: Elert, [1677]. - 53, 28 S. Österreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog, Signatur: P-32638 fol.
Całość:
Konstytucje Sejmu Walnego.
Constitucie Seymv Walnego Extraordynáryinego Szesc Niedzielnego w Warszawie Roku Páń: M.DC.LXXVII Dniá XIV. Mieśiącá Styczniá, odprawuiącego się. Cum Gratia et Privilegio S.R.M. W Krakowie, w Drukarni Dźiedźicow Krzysztofa Schedla, I.K.M. Typogr.
Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, (przed 1700).
folio, k. 1, s. 50.

Fałszywie, w rzeczywistości: B. m., b. dr. i b. r.

Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 210.
K. Budzyk, Bibliografia konstytucyj sejmowych XVII wieku w Polsce, Wrocław 1952, poz. III. 207.
Petersburg, BAN: XXIX / в 4474 adl. 3.
(Por.) [KVK:] Constitvcie Seymv Walnego Extraordynaryinego szesc niedzielnego w Wárszawie Roku Páńskiego MDCLXXVII dniá XIV. mieśiącá styczniá odpráwuiacego sie. W Warszawie: Elert, [1677]. - 53, 28 S. Österreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog, Signatur: P-32638 fol.