Nazwisko i imię:
(Kajetan św.).
Tytuł:
Nowenna, ábo Dźiewią-ćiodniowe [sic] Nabożenstwo do Swiętego Kajetana, Klerykow pod Regułą żyiących Fundatora. Ktorego Nabożenstwá samże Kajetan Swięty, wielu do siebie nabożnym ludźiom pokázawszy się, nauczył, ná uproszenie u siebie wielu łask y dobrodźieystw, iáko w Duchownych, ták y doczesnych potrzebách, a osobliwie w godzinę śmierći. Z Włoskiego ięzyka ná Polski przetłumaczone, przez iednego Zakonniká ex Ordinibus mendicantium Kápłáná, zá dozwoleniem Stárszych.
Miejsce i rok wydania:
B. m., (1697?).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 40. Na odwrocie ost. karty: Modlitwa Do S. Joachimá Pátryárchy. Przypuszczalnie tłumaczył Anioł Ostroróg, karmelita (por. Estr. XXIII, s. 506). Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 327.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5340.
Całość:
(Kajetan św.).
Nowenna, ábo Dźiewią-ćiodniowe [sic] Nabożenstwo do Swiętego Kajetana, Klerykow pod Regułą żyiących Fundatora. Ktorego Nabożenstwá samże Kajetan Swięty, wielu do siebie nabożnym ludźiom pokázawszy się, nauczył, ná uproszenie u siebie wielu łask y dobrodźieystw, iáko w Duchownych, ták y doczesnych potrzebách, a osobliwie w godzinę śmierći. Z Włoskiego ięzyka ná Polski przetłumaczone, przez iednego Zakonniká ex Ordinibus mendicantium Kápłáná, zá dozwoleniem Stárszych.
B. m., (1697?).
w 8ce, k. 40.

Na odwrocie ost. karty: Modlitwa Do S. Joachimá Pátryárchy.
Przypuszczalnie tłumaczył Anioł Ostroróg, karmelita (por. Estr. XXIII, s. 506).

Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 327.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5340.