Nazwisko i imię:
Goldonowski Andrzej.
Tytuł:
Bráctwá S. Anyoła Stroza, od oycá S. Urbana VIII. Zá przyczyną świętey pámięći Zygmunta III. Krola polskiego, etc. Oycom zakonu ś. Pawła pierwszego pustelnika nádánego y wiecznemi czásy potwierdzonego akty nabozne. W Poznaniu. W Drukarni X. Woyciechá Láktáńskiego, Roku Panskiego 1686.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1686.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 132. Tytuł w ramce złożonej z ozdobników drukarskich. E. XVII, 212 podaje tylko: Goldonowski Andrzej: Bractwo S. Anioła Stróża (...) zebrane y wydane. Kraków 1641 oraz Częstochowa 1724. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197. O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 123.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5494.
Dodatkowe:
Goldonowski Andrzej (1596-1660). (Por.) [FBC:] Tekst edycji „Bractwa S. Anyoła Stroża od Oyca S. Vrbana VIII. za przyczyną świętey pamięci. Zygmunta III. Krola Polskiego etc. Oycom Zakonu Pawła Pierwszego Pustelnika nadanego [...] Powinności, Artykuły, Ustawy [...], Kraków 1641” Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie, sygn. egz.: St. Dr. 35699 I – http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=104905&from=FBC
Całość:
Goldonowski Andrzej.
Bráctwá S. Anyoła Stroza, od oycá S. Urbana VIII. Zá przyczyną świętey pámięći Zygmunta III. Krola polskiego, etc. Oycom zakonu ś. Pawła pierwszego pustelnika nádánego y wiecznemi czásy potwierdzonego akty nabozne. W Poznaniu. W Drukarni X. Woyciechá Láktáńskiego, Roku Panskiego 1686.
Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1686.
w 12ce, k. 132.

Tytuł w ramce złożonej z ozdobników drukarskich.
E. XVII, 212 podaje tylko: Goldonowski Andrzej: Bractwo S. Anioła Stróża (...) zebrane y wydane. Kraków 1641 oraz Częstochowa 1724.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 123.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5494.
Goldonowski Andrzej (1596-1660).
(Por.) [FBC:] Tekst edycji „Bractwa S. Anyoła Stroża od Oyca S. Vrbana VIII. za przyczyną świętey pamięci. Zygmunta III. Krola Polskiego etc. Oycom Zakonu Pawła Pierwszego Pustelnika nadanego [...] Powinności, Artykuły, Ustawy [...], Kraków 1641” Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie, sygn. egz.: St. Dr. 35699 I – http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=104905&from=FBC