Nazwisko i imię:
Woronicz Jan Paweł.
Tytuł:
Sielanka Bolechowice.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1784).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 4. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Jakież to piękne mieysce! aż popatrzeć miło, Jakby się do pasterskich zabaw urodziło. [Expl.:] A twemi luba wiosko powaby zwiedziony Razem Pana, i iego polubi zacisze: Ja pierwszy bycia mego datę tu zapiszę. Dnia 19. Marca R. 1784. Estreicher w t. 33 s. 335 opisuje egzemplarz trochę odmienny, podaje podtytuł: „Wiersz do X. Józefa Olechowskiego...” oraz datę wydania 1784. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 221119 I.
Całość:
Woronicz Jan Paweł.
Sielanka Bolechowice.
B. m., b. r. (1784).
w 8ce, k. 4.

Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Jakież to piękne mieysce! aż popatrzeć miło, Jakby się do pasterskich zabaw urodziło. [Expl.:] A twemi luba wiosko powaby zwiedziony Razem Pana, i iego polubi zacisze: Ja pierwszy bycia mego datę tu zapiszę. Dnia 19. Marca R. 1784.
Estreicher w t. 33 s. 335 opisuje egzemplarz trochę odmienny, podaje podtytuł: „Wiersz do X. Józefa Olechowskiego...” oraz datę wydania 1784.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 221119 I.