Nazwisko i imię:
Wieniawski Ignacy.
Tytuł:
Ignacy Wieniawski Kommendant Miasta Krakowa do Obywatelow Mieszkańcow tego Miasta.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1794).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Tytuł nagłówkowy. Odezwa bez daty. [Inc.:] Obywatele! Poprzysięgliśmy Narodowi ginąć z iego upadkiem, lub utwierdzić na trupach Nieprzyjaciół naszych, wolność i niepodległość. [...] [Expl.:] Z Władzy mi daney od Naywyższego Naczelnika, donoszę wam Obywatele, że wszyscy w tey porze za nieposłuszeństwo Zwierzchności, za małą gorliwość do wspólney obrony aresztowani; będą w osobną Xięgę zapisani, ściągną na siebie w swoim czasie karę, iako podeyzrzani i niegorliwi o szczęście powszechne i będą usunięci od swobód Obywatelskich. I. Wieniawski Puł. Kom. Krak. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224405 III.
Całość:
Wieniawski Ignacy.
Ignacy Wieniawski Kommendant Miasta Krakowa do Obywatelow Mieszkańcow tego Miasta.
B. m., b. r. (1794).
folio, k. 1.

Tytuł nagłówkowy. Odezwa bez daty. [Inc.:] Obywatele! Poprzysięgliśmy Narodowi ginąć z iego upadkiem, lub utwierdzić na trupach Nieprzyjaciół naszych, wolność i niepodległość. [...] [Expl.:] Z Władzy mi daney od Naywyższego Naczelnika, donoszę wam Obywatele, że wszyscy w tey porze za nieposłuszeństwo Zwierzchności, za małą gorliwość do wspólney obrony aresztowani; będą w osobną Xięgę zapisani, ściągną na siebie w swoim czasie karę, iako podeyzrzani i niegorliwi o szczęście powszechne i będą usunięci od swobód Obywatelskich. I. Wieniawski Puł. Kom. Krak.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224405 III.