Nazwisko i imię:
Siebeneycherowa Anna?
Tytuł:
Rozmyslania Męki Niewinney Iezusa Chrystusa, Pana Naszego. Z Modlitwami. Potym Rozány Wianek Naświętszey Panny Mariey. Przydáne są Modlitwy przy Mszey święty do Kommuniey y Litanie. W Poznaniu, u Woyćiecha Regulusa. Roku Pańskiego 1643.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1643.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 74. Drzeworyt – Chrystus siedzący pod krzyżem; tytuł i cały tekst w ramkach złożonych z ozdobników drukarskich. K. G1r: Wiąnek Naswiętszey P. Maryey; K. O4r: Modlitwy we Mszą; K. S4r: Litania o Naslodszym Imieniu Iezus. W tekście 31 drzeworytów, różniących się częściowo od zamieszczonych w wydaniu: Kraków 1632. Tekst drukowany szwabachą. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Siebeneycherowa Anna?
Rozmyslania Męki Niewinney Iezusa Chrystusa, Pana Naszego. Z Modlitwami. Potym Rozány Wianek Naświętszey Panny Mariey. Przydáne są Modlitwy przy Mszey święty do Kommuniey y Litanie. W Poznaniu, u Woyćiecha Regulusa. Roku Pańskiego 1643.
Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1643.
w 4ce, k. 74.

Drzeworyt – Chrystus siedzący pod krzyżem; tytuł i cały tekst w ramkach złożonych z ozdobników drukarskich.
K. G1r: Wiąnek Naswiętszey P. Maryey; K. O4r: Modlitwy we Mszą; K. S4r: Litania o Naslodszym Imieniu Iezus.
W tekście 31 drzeworytów, różniących się częściowo od zamieszczonych w wydaniu: Kraków 1632. Tekst drukowany szwabachą.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.