Nazwisko i imię:
Rituale.
Tytuł:
Rituale Sacramentorum ac Aliarum Ecclesiae Caeremoniarum. Ex Decreto Synodi Prouinc: Petricouień: ad uniformem Ecclesiarum Regni Polon: usum recens editum. Cum licentia Superiorum. Posnaniae. Jn Officina Typographica Viduae Haeredum Alberti Reguli Młoduiewicz. Anno Dńi 1679.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. wdowy i dziedziców Wojciecha Regulusa, 1679.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 609 (właściwie 354), 5 nlb. Paginacja z błędami: 1-48, 45-309, 400-409, 501-509, 600-609. Sygnet drukarski – pelikan, tytuł i wszystkie strony druku w podwójnej ramce. Na odwrocie k. tyt.: In Stemma Illustrissimi Domus Wierzbovianae, niżej herb Jastrzębiec i czterowiersz łaciński. Dedykacja: Illustrissimo et Rndissimo Dno. D. Stephano De Magna Chrząstow, Wierzbowski ... Episcopo Posnaniensi ... Salutem ac perennitatem ... Albertus Laktanski, Ecclesiarum Cathedr. Poenitent. Collegiat. B. M. V. in Sum. Custos ... Formuły obrzędów w jęz. polskim i niemieckim, druk tej części czarno-czerwony. Od k. S3r: Altera pars Ritualis. Od k. rr1r: Additamenta ex aliis Agendis Approbatis. K. vv2v: Decretum De non celebrandis Missis privatis pro defunctis in festis Duplicibus, dalej następuje Exctensio declarationis ab Alexandra VII. circa Altairia Privilegiata perpetuo edita ... [podpisali:] I. G. Slusius, Hieronymus Wierzbowski Praepositus et Officialis Generalis Posnaniensis, Ioannes Regulus Ecclesiae Collegiatae ac Parochialis D. M. Magd. Posnań Cantor, Canonicus Sac. Authoritate Apostolica publicus Notarius. E. XXVI, 310-315 wymienia inne wydania. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Rituale.
Rituale Sacramentorum ac Aliarum Ecclesiae Caeremoniarum. Ex Decreto Synodi Prouinc: Petricouień: ad uniformem Ecclesiarum Regni Polon: usum recens editum. Cum licentia Superiorum. Posnaniae. Jn Officina Typographica Viduae Haeredum Alberti Reguli Młoduiewicz. Anno Dńi 1679.
Poznań, druk. wdowy i dziedziców Wojciecha Regulusa, 1679.
w 4ce, k. 1, s. 609 (właściwie 354), 5 nlb.

Paginacja z błędami: 1-48, 45-309, 400-409, 501-509, 600-609.
Sygnet drukarski – pelikan, tytuł i wszystkie strony druku w podwójnej ramce.
Na odwrocie k. tyt.: In Stemma Illustrissimi Domus Wierzbovianae, niżej herb Jastrzębiec i czterowiersz łaciński.
Dedykacja: Illustrissimo et Rndissimo Dno. D. Stephano De Magna Chrząstow, Wierzbowski ... Episcopo Posnaniensi ... Salutem ac perennitatem ... Albertus Laktanski, Ecclesiarum Cathedr. Poenitent. Collegiat. B. M. V. in Sum. Custos ...
Formuły obrzędów w jęz. polskim i niemieckim, druk tej części czarno-czerwony. Od k. S3r: Altera pars Ritualis. Od k. rr1r: Additamenta ex aliis Agendis Approbatis. K. vv2v: Decretum De non celebrandis Missis privatis pro defunctis in festis Duplicibus, dalej następuje Exctensio declarationis ab Alexandra VII. circa Altairia Privilegiata perpetuo edita ... [podpisali:] I. G. Slusius, Hieronymus Wierzbowski Praepositus et Officialis Generalis Posnaniensis, Ioannes Regulus Ecclesiae Collegiatae ac Parochialis D. M. Magd. Posnań Cantor, Canonicus Sac. Authoritate Apostolica publicus Notarius.
E. XXVI, 310-315 wymienia inne wydania.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.