Nazwisko i imię:
Rapagelanus Stanislaus (Rafałowicz Stanisław).
Tytuł:
Duae disputationes. Prior de Ecclesia et eius Notis, proposita in Academia Regiomontana Prussiae. A Stanislao Rapagelano Theologiae Doctore. Posterior de Coniugio Sacerdotum. Ab Hieronymo Mencelio pastore ad S. Nicolaum Islebij. Anno 1558 [rz.]. Ex Officina Typographica Urbani Gaubisch 1558 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Eisleben), druk. Urban Gaubisch, 1558.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 24 (ostatnia czysta). Dedykacja: Illustrissimo Principi ... Nicolao Radzivilo de Musznyky, Dei gratia Duci in Olike, Nieszivesz, Dubniky et Bierze, Palatino Vilnensi et Magni Ducatus Lithuaniae summo Marschalco et Concellario [sic], atque Brzestensi etc. Capitaneo, Domino suo clementissimo ... Hieronymus Men-celius. E. XXII, 285 i XXVI, 127-8 zna tylko wydanie: Eisleben 1562 jako niesamoistne. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
Rapagelanus Stanislaus; Mencel Hieronymus. [FBC:] Digital Library of Wielkopolska: Duae disputationes…, 1558. Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. Cim.O.338 (Mf2942) – http://www.wbc.poznan.pl/Content/189867/index.djvu
Całość:
Rapagelanus Stanislaus (Rafałowicz Stanisław).
Duae disputationes. Prior de Ecclesia et eius Notis, proposita in Academia Regiomontana Prussiae. A Stanislao Rapagelano Theologiae Doctore. Posterior de Coniugio Sacerdotum. Ab Hieronymo Mencelio pastore ad S. Nicolaum Islebij. Anno 1558 [rz.]. Ex Officina Typographica Urbani Gaubisch 1558 [rz.].
B. m. (Eisleben), druk. Urban Gaubisch, 1558.
w 8ce, k. 24 (ostatnia czysta).

Dedykacja: Illustrissimo Principi ... Nicolao Radzivilo de Musznyky, Dei gratia Duci in Olike, Nieszivesz, Dubniky et Bierze, Palatino Vilnensi et Magni Ducatus Lithuaniae summo Marschalco et Concellario [sic], atque Brzestensi etc. Capitaneo, Domino suo clementissimo ... Hieronymus Men-celius.
E. XXII, 285 i XXVI, 127-8 zna tylko wydanie: Eisleben 1562 jako niesamoistne.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Rapagelanus Stanislaus; Mencel Hieronymus.
[FBC:] Digital Library of Wielkopolska: Duae disputationes…, 1558. Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. Cim.O.338 (Mf2942) – http://www.wbc.poznan.pl/Content/189867/index.djvu