Nazwisko i imię:
Dziedzic Wojciech.
Tytuł:
Zabawy Duchowne, Pánnom Zakonu ś. Benedyktá przodkiem, à potym y wszytkim innym Zakonniczkom, a náostátek y inszym ludziom wszelákiego stanu w nabożeństwie śię zabáwiáiącym, potrzebne y pożyteczne. Zá wolą y roskazániem Xiążęćiá I. Mći niegdy Ierzego Radziwiła Kárdynałá, Biskupá Krákowskiego, w Roku 1597. wydáne. A powtore zá roskazániem Przewielebnego I.M.X. Iana Tarnowskiego, Archidiákona Krakowskiego, Wizytatorá Klasztoru nászego, w druk ponowione. Z przydátkiem rożnych Godzinek, Modlitew, Rozmyślánia, Litániy, temuż Zgromádzeniu y innym inszym ludziom, w bogomyślnośći śię kochájącym służące. W Krakowie, w Drukárni Fránćiszká Cezárego, Roku 1643.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszek Cezary st., 1643.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 3, s. 490. Dokładniej: k. 3, s. 1-351, (352-370), 371-490, (właściwie 492; nieliczbowana część po s. 351 obejmuje 21 s.). Tekst drukowany szwabachą, antykwą i kursywą; wyd. drugie. Na odwrocie k. tyt.: Aprobacya. X. Iakub Ustiensis Pisma ś. y Prawa oboyga Doktor, na ten czas Rektor Akademiey Krakowskiey, y Censor Ksiąg do druku idących, pozwala znowu drukować Książkę nazwaną Zabawy Duchowne, Pannom Zakonu ś. Benedykta, ... przez X. Woyciecha Dziedzica, Penitencyarza Kościoła Panny Naświętszey w Rynku Krakowskim zebranych. Dalej następują: wiersz: Na Herb Iaśnie Wielmożnego Iego Mości P. Adama Kazanowskiego, Marszałka Nadwornego etc.; drzeworyt – herb Kazanowskich Grzymała. Dedykacja: Iaśnie Wielmożnemu Panu, Iego Mości Panu Adamowi z Kazanowa na Czasnikach Kazanowskiemu, Marszałkowi Nadwornemu Koronnemu, Soleckiemu, Boryszowskiemu, Kozienieckiemu, Bielskiemu, Rumowskiemu, Nowotarskiemu etc, etc. Staroście. ... W Staniątkach, Nazaiutrz po święcie chwalebney pamiątki Ofiarowania Naświętszey Panny. Roku Pańskiego, 1643. ... Uniżone służebnice y Bogomodlce niegodne Zakonnice Klasztoru Staniąteckiego, Reguły ś. Benedykta. Od s. 97: Przydatki do Zabaw Duchownych; zob.: H. Szwejkowska, Biblioteka klasztoru cystersek w Trzebnicy. Wrocław 1955, s. 71-72. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Dziedzic Wojciech.
Zabawy Duchowne, Pánnom Zakonu ś. Benedyktá przodkiem, à potym y wszytkim innym Zakonniczkom, a náostátek y inszym ludziom wszelákiego stanu w nabożeństwie śię zabáwiáiącym, potrzebne y pożyteczne. Zá wolą y roskazániem Xiążęćiá I. Mći niegdy Ierzego Radziwiła Kárdynałá, Biskupá Krákowskiego, w Roku 1597. wydáne. A powtore zá roskazániem Przewielebnego I.M.X. Iana Tarnowskiego, Archidiákona Krakowskiego, Wizytatorá Klasztoru nászego, w druk ponowione. Z przydátkiem rożnych Godzinek, Modlitew, Rozmyślánia, Litániy, temuż Zgromádzeniu y innym inszym ludziom, w bogomyślnośći śię kochájącym służące. W Krakowie, w Drukárni Fránćiszká Cezárego, Roku 1643.
Kraków, druk. Franciszek Cezary st., 1643.
w 12ce, k. 3, s. 490.

Dokładniej: k. 3, s. 1-351, (352-370), 371-490, (właściwie 492; nieliczbowana część po s. 351 obejmuje 21 s.). Tekst drukowany szwabachą, antykwą i kursywą; wyd. drugie.
Na odwrocie k. tyt.: Aprobacya. X. Iakub Ustiensis Pisma ś. y Prawa oboyga Doktor, na ten czas Rektor Akademiey Krakowskiey, y Censor Ksiąg do druku idących, pozwala znowu drukować Książkę nazwaną Zabawy Duchowne, Pannom Zakonu ś. Benedykta, ... przez X. Woyciecha Dziedzica, Penitencyarza Kościoła Panny Naświętszey w Rynku Krakowskim zebranych. Dalej następują: wiersz: Na Herb Iaśnie Wielmożnego Iego Mości P. Adama Kazanowskiego, Marszałka Nadwornego etc.; drzeworyt – herb Kazanowskich Grzymała.
Dedykacja: Iaśnie Wielmożnemu Panu, Iego Mości Panu Adamowi z Kazanowa na Czasnikach Kazanowskiemu, Marszałkowi Nadwornemu Koronnemu, Soleckiemu, Boryszowskiemu, Kozienieckiemu, Bielskiemu, Rumowskiemu, Nowotarskiemu etc, etc. Staroście. ... W Staniątkach, Nazaiutrz po święcie chwalebney pamiątki Ofiarowania Naświętszey Panny. Roku Pańskiego, 1643. ... Uniżone służebnice y Bogomodlce niegodne Zakonnice Klasztoru Staniąteckiego, Reguły ś. Benedykta.
Od s. 97: Przydatki do Zabaw Duchownych; zob.: H. Szwejkowska, Biblioteka klasztoru cystersek w Trzebnicy. Wrocław 1955, s. 71-72.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.