Nazwisko i imię:
Bouhours Dominique.
Tytuł:
Uwagi Chrzescianskie, na Kazdy Dzien Miesiąca, z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski przetłumaczone, y po szosty raz do druku Podane. W Poznaniu, w Drukárni X. Woyćiechá Láktanskiego R. 1681.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1681.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 5, s. 1-35, 1 nlb., 38-109, 200 (właściwie 109). E. XIII, 297 notuje m. in. wydania: Kraków 1681 (wyd. 5) oraz Kraków 1683 (wyd. 6) z adnotacją: Wzmianka, że szósty raz wydane wskazuje, że musiało być pierwej pięć edycyi krakowskich. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Bouhours Dominique.
Uwagi Chrzescianskie, na Kazdy Dzien Miesiąca, z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski przetłumaczone, y po szosty raz do druku Podane. W Poznaniu, w Drukárni X. Woyćiechá Láktanskiego R. 1681.
Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1681.
w 12ce, k. 5, s. 1-35, 1 nlb., 38-109, 200 (właściwie 109).

E. XIII, 297 notuje m. in. wydania: Kraków 1681 (wyd. 5) oraz Kraków 1683 (wyd. 6) z adnotacją: Wzmianka, że szósty raz wydane wskazuje, że musiało być pierwej pięć edycyi krakowskich.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.