Nazwisko i imię:
Vechner Georg.
Tytuł:
Regia Animi Professio, sub Gubernaculorum initiis à Davide Facta, Psalmo centesimo primo: per Analysin Ejusdem Psalmi Exegeticam illustrata, et Illustri ac Generosissimo Domino, Dn. Boguslao Comiti Lesnensi, Palatinidae etc. in aditu Regiminis consecrata, Votiva operâ et obsequioso studio Georgi Vechneri S.S. Th.D. Lesnae Typis Funccianis An. 1636 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Leszno, druk. Wigand Funck, 1636.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 92. Dedykacja: Praefatio Dedicatoria. Illustriss. Comes, Domine ac Patrone gratiossisime. [Na końcu:] G.[eorgius] V.[echner]. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
Leszczyński Bogusław; Waltherus Henricus [Beiträger]. [KVK:] Schlüsselseiten des Titels. SBB-PK Berlin, sygn.: Bn 6710 (Provenienz: Mit hs. Widmung des Verf. an Sigismund von Götze) – http://www.gbv.de/vd/gothaba/1:051925C [KVK:] Online-Ressource (Text). SBB-PK Berlin, sygn.: Bn 6710 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=620062665
Całość:
Vechner Georg.
Regia Animi Professio, sub Gubernaculorum initiis à Davide Facta, Psalmo centesimo primo: per Analysin Ejusdem Psalmi Exegeticam illustrata, et Illustri ac Generosissimo Domino, Dn. Boguslao Comiti Lesnensi, Palatinidae etc. in aditu Regiminis consecrata, Votiva operâ et obsequioso studio Georgi Vechneri S.S. Th.D. Lesnae Typis Funccianis An. 1636 [rz.].
Leszno, druk. Wigand Funck, 1636.
w 8ce, k. 92.

Dedykacja: Praefatio Dedicatoria. Illustriss. Comes, Domine ac Patrone gratiossisime.
[Na końcu:] G.[eorgius] V.[echner].

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Leszczyński Bogusław; Waltherus Henricus [Beiträger].
[KVK:] Schlüsselseiten des Titels. SBB-PK Berlin, sygn.: Bn 6710 (Provenienz: Mit hs. Widmung des Verf. an Sigismund von Götze) – http://www.gbv.de/vd/gothaba/1:051925C
[KVK:] Online-Ressource (Text). SBB-PK Berlin, sygn.: Bn 6710 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=620062665