Nazwisko i imię:
(Bythner Jan).
Tytuł:
Threnodiae Super Obitu Viri Reverenda dignitate Excellentissimi, Doctrina Clarissimi, Pietate Fulgentissimi Dn. Joannis Bythneri, Unitatis F. Fr. B. B. Senioris, Ecclesiarum Ejusdem Confessionis Per Maj. Poloniam Superintendentis Dignissimi, Vigilantissmi Meritissmi. Fusae à Gymnasio Lesnensi. Lesnae, Typis expressit Michael Buck Anno 1675.
Miejsce i rok wydania:
Leszno, druk. Michał Buk, 1675.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Druk zawiera 9 wierszy łacińskich następujących, autorów: Mart.[inus] Arnold, Ill. Gymn. [asii] Lesn.[ensis] R.[ector]; Mart.[inus] Menninger in Gymn. Lesn. Extraord. Docens; C.B. L[esna] P[olonus]; P.C.P. G.[ymnasii] L.[esnensis] C.[ollega]; J. Riebe G.[ymnasii] L.[esnensis] C.[ollega]; Sigisim.[undus] Twardowski, Nob.[ilis] Pol.[onus]; Joannes Gruszczyński, Nob.[ilis] Pol.[onus]; Sam.[uel] Gülichius, L.[esna] P.[olonusJ; Simon Joh.[annes] Arnoldus, L.[esna] P.[olonus]. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
(Bythner Jan).
Threnodiae Super Obitu Viri Reverenda dignitate Excellentissimi, Doctrina Clarissimi, Pietate Fulgentissimi Dn. Joannis Bythneri, Unitatis F. Fr. B. B. Senioris, Ecclesiarum Ejusdem Confessionis Per Maj. Poloniam Superintendentis Dignissimi, Vigilantissmi Meritissmi. Fusae à Gymnasio Lesnensi. Lesnae, Typis expressit Michael Buck Anno 1675.
Leszno, druk. Michał Buk, 1675.
w 4ce, k. 4.

Druk zawiera 9 wierszy łacińskich następujących, autorów: Mart.[inus] Arnold, Ill. Gymn. [asii] Lesn.[ensis] R.[ector]; Mart.[inus] Menninger in Gymn. Lesn. Extraord. Docens; C.B. L[esna] P[olonus]; P.C.P. G.[ymnasii] L.[esnensis] C.[ollega]; J. Riebe G.[ymnasii] L.[esnensis] C.[ollega]; Sigisim.[undus] Twardowski, Nob.[ilis] Pol.[onus]; Joannes Gruszczyński, Nob.[ilis] Pol.[onus]; Sam.[uel] Gülichius, L.[esna] P.[olonusJ; Simon Joh.[annes] Arnoldus, L.[esna] P.[olonus].

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.