Nazwisko i imię:
Fryderyk II, król pruski.
Tytuł:
Krolewsko-pruski Edykt y Deklaracya iako śię napotym na Samowładnym Xięstwie Sląsku y Grabstwie Kłocku z wypuszczaniem z poddaństwa zachować uchodzeniu poddanych z źiemie zabiegać a Rekrutowanie Regimentow podług Reglementu werbunkowego d. d. 16. August. 1743. odprawować. z Berlina d. 1. Martii, Anno 1744. w Wrocławiu u Jana Jakuba Korna Bibliopole.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1744).
Opis/komentarz:
folio, k. 4. [Na końcu podpis:] Fryderyk. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Krolewsko-pruski edykt y deklaracya iako śię napotym na…, [1744]. Mendykowa 234. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 571350 (C0985,369); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Fryderyk II, król pruski.
Krolewsko-pruski Edykt y Deklaracya iako śię napotym na Samowładnym Xięstwie Sląsku y Grabstwie Kłocku z wypuszczaniem z poddaństwa zachować uchodzeniu poddanych z źiemie zabiegać a Rekrutowanie Regimentow podług Reglementu werbunkowego d. d. 16. August. 1743. odprawować. z Berlina d. 1. Martii, Anno 1744. w Wrocławiu u Jana Jakuba Korna Bibliopole.
Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1744).
folio, k. 4.

[Na końcu podpis:] Fryderyk.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Krolewsko-pruski edykt y deklaracya iako śię napotym na…, [1744]. Mendykowa 234. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 571350 (C0985,369); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21