Nazwisko i imię:
Fryderyk II, król pruski.
Tytuł:
Patent, ktorym wszelkie samowolne Kollektowanie u mieszczanow i gminow albo wiosek po wszystkich Krolewsko-Prusskich krajach śląskich zakazuje się. Od daty z Pocdamu d. 27. Augusti 1743. W Wrocławia [sic], u Jana Jakuba Korna Bibliopole.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1743).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. [Na końcu podpisy:] (Fryderyk. II Grof [sic] Myńchow). Na s. 2 nad początkiem tekstu na całą szerokość kolumny drzeworyt z ornamentów w ramce, w środku owal z orłem lecącym ku słońcu; druk antykwą. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188. J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Biblioteka Śląska: 224923 III.
Dodatkowe:
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 141; Mendykowa, Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku, 229. [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Patent, ktorym wszelkie samowolne kollektowanie…, [1743]. Mendykowa 229. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 571351 (C0985,376); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [FBC:] Tekst edycji (Patent Ktorym Wszelkie samowolne Kollektowanie…, 1743. Biblioteka Śląska, sygn.: 224923 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=26232&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
Całość:
Fryderyk II, król pruski.
Patent, ktorym wszelkie samowolne Kollektowanie u mieszczanow i gminow albo wiosek po wszystkich Krolewsko-Prusskich krajach śląskich zakazuje się. Od daty z Pocdamu d. 27. Augusti 1743. W Wrocławia [sic], u Jana Jakuba Korna Bibliopole.
Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1743).
folio, k. 2.

[Na końcu podpisy:] (Fryderyk. II Grof [sic] Myńchow). Na s. 2 nad początkiem tekstu na całą szerokość kolumny drzeworyt z ornamentów w ramce, w środku owal z orłem lecącym ku słońcu; druk antykwą.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Biblioteka Śląska: 224923 III.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 141; Mendykowa, Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku, 229.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Patent, ktorym wszelkie samowolne kollektowanie…, [1743]. Mendykowa 229. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 571351 (C0985,376); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[FBC:] Tekst edycji (Patent Ktorym Wszelkie samowolne Kollektowanie…, 1743. Biblioteka Śląska, sygn.: 224923 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=26232&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=