Nazwisko i imię:
Fryderyk II, król pruski.
Tytuł:
Patent y Zakaz dla na Wesołach [sic] y Bieśiadach po Wioskach zwyczaynego barzo niebezpiecznego strzelania koło dachow słomianych. D. d. w Wrocławiu 1. Maia 1742. U Jana Jakuba Korna, Bibliopole.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Wrocław), nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. [Na końcu podpisy:] (Fryderyk. Grof [sic] Myńchow). Na s. 3 nad początkiem tekstu na całą szerokość kolumny drzeworyt z ornamentów w ramce, w środku owal z orłem lecącym ku słońcu; s. 2 nie zadrukowana. Druk antykwą. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188. J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Biblioteka Śląska: 224921 III.
Dodatkowe:
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 128; Mendykowa, Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku, 211. [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Patent y zakaz dla [...] strzelania koło dachow słomianych…, [1742]. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 571342 (C0985,328); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [FBC:] Tekst edycji (Patent y Zakaz […], 1742. Biblioteka Śląska, Katowice, sygn.: 224921 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu&content_url=/Content/26233/_index.djvu
Całość:
Fryderyk II, król pruski.
Patent y Zakaz dla na Wesołach [sic] y Bieśiadach po Wioskach zwyczaynego barzo niebezpiecznego strzelania koło dachow słomianych. D. d. w Wrocławiu 1. Maia 1742. U Jana Jakuba Korna, Bibliopole.
B. m., b. r. (Wrocław), nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
folio, k. 2.

[Na końcu podpisy:] (Fryderyk. Grof [sic] Myńchow). Na s. 3 nad początkiem tekstu na całą szerokość kolumny drzeworyt z ornamentów w ramce, w środku owal z orłem lecącym ku słońcu; s. 2 nie zadrukowana. Druk antykwą.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Biblioteka Śląska: 224921 III.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 128; Mendykowa, Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku, 211.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Patent y zakaz dla [...] strzelania koło dachow słomianych…, [1742]. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 571342 (C0985,328); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[FBC:] Tekst edycji (Patent y Zakaz […], 1742. Biblioteka Śląska, Katowice, sygn.: 224921 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu&content_url=/Content/26233/_index.djvu