Nazwisko i imię:
Fryderyk II, król pruski.
Tytuł:
Krolewsko-pruski Mandat, że na oddalenie Desercyi każdy y wszelki, co śię z Oficyrem niższym albo prostym żolnierzem za Garnizonem ich potka a ći co powźiąwszy o desercyi iednego albo drugiego żołnierza wiadomość nieiaką, nie oznaymili tego Regimentom albo Kompaniom ostro karani być maią. Od daty w Sielowicach d. 1. Aprilis 1742. W Wrocławiu, u Jana Jakuba Korna Bibliopole.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. [Na końcu podpisy:] Fryderyk. Grof Myńchow. Druk z odmiennym składem drukarskim oraz błędem: na karcie tytułowej opuszczono cały wiersz ,,o paszport ich się pytać powinien”. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Fryderyk II, król pruski.
Krolewsko-pruski Mandat, że na oddalenie Desercyi każdy y wszelki, co śię z Oficyrem niższym albo prostym żolnierzem za Garnizonem ich potka a ći co powźiąwszy o desercyi iednego albo drugiego żołnierza wiadomość nieiaką, nie oznaymili tego Regimentom albo Kompaniom ostro karani być maią. Od daty w Sielowicach d. 1. Aprilis 1742. W Wrocławiu, u Jana Jakuba Korna Bibliopole.
Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
folio, k. 2.

[Na końcu podpisy:] Fryderyk. Grof Myńchow.
Druk z odmiennym składem drukarskim oraz błędem: na karcie tytułowej opuszczono cały wiersz ,,o paszport ich się pytać powinien”.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.