Nazwisko i imię:
Fryderyk II, król pruski.
Tytuł:
Krolewsko-pruski Mandat, że na oddalenie Desercyi każdy y wszelki co się z Oficyrem niższym albo prostym żolnierzem za Garnizonem, ich potka o paszport ich śię pytać powinien a ći co powźiąwszy o desercyi iednego albo drugiego żołnierza wiadomość nieiaką, nie oznaymili tego Regimentom albo Kompaniom ostro karani być maią. Od daty w Sielowicach d. 1. Aprilis 1742. W Wrocławiu, u Jana Jakuba Korna Bibliopole.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. [Na końcu podpisy:] Fryderyk. Grof Myńchow. BUWr posiada dwa wydania z tego samego roku różniące się składem drukarskim. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Krolewsko-pruski mandat, że na oddalenie desercyi każdy [...] co się z oficyrem niższym albo prostym żołnierzem za garnizonem ich potka o paszport ich śię pytać powinien…, [1742]. Mendykowa 208. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 571341 (C0985,323); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Fryderyk II, król pruski.
Krolewsko-pruski Mandat, że na oddalenie Desercyi każdy y wszelki co się z Oficyrem niższym albo prostym żolnierzem za Garnizonem, ich potka o paszport ich śię pytać powinien a ći co powźiąwszy o desercyi iednego albo drugiego żołnierza wiadomość nieiaką, nie oznaymili tego Regimentom albo Kompaniom ostro karani być maią. Od daty w Sielowicach d. 1. Aprilis 1742. W Wrocławiu, u Jana Jakuba Korna Bibliopole.
Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
folio, k. 2.

[Na końcu podpisy:] Fryderyk. Grof Myńchow.
BUWr posiada dwa wydania z tego samego roku różniące się składem drukarskim.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Krolewsko-pruski mandat, że na oddalenie desercyi każdy [...] co się z oficyrem niższym albo prostym żołnierzem za garnizonem ich potka o paszport ich śię pytać powinien…, [1742]. Mendykowa 208. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 571341 (C0985,323); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21