Nazwisko i imię:
Fryderyk II, król pruski.
Tytuł:
[Mandat, nakazujący używanie w krajach pruskich i księstwie Śląsku wyłącznie kalendarzy aprobowanych przez Berlińskie Towarzystwo Naukowe].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, 1741).
Opis/komentarz:
folio, k. 2 (druga karta czysta). [Druk bez karty tytułowej, incipit:] Iże Krola Jego Mośći Pruskiego, Pana Naszego Miłościwego wyraźny iest Mandat, aby iako we wszytkich J. K. M. Pruskich y Brandenburskich kraiach dźiedźicznych tak y w nabytym Xięstwie Sląsku nie używać, przedawać y wprowadzać inszych Kalendarzow chyba od sławetnego Berlinskiego Scyencyi Towarzystwa approbowanych albo pieczętowanych a tudźiesz uchwalonych ... [explicit:] Z Wrocławia, d. 9. Octobr. 1741, L. S. Krola J. M. Pruskiego Generalni Polni Kommisarze woienni. de Reynhard, de Myńchow. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: [Mandat nakazujący używanie w krajach pruskich i księstwie Śląsku wyłącznie kalendarzy aprobowanych przez Berlińskie Towarzystwo Naukowe…, 1741]. Mendykowa 197. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 571338 (C0985,312); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Fryderyk II, król pruski.
[Mandat, nakazujący używanie w krajach pruskich i księstwie Śląsku wyłącznie kalendarzy aprobowanych przez Berlińskie Towarzystwo Naukowe].
B. m., b. r. (Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, 1741).
folio, k. 2 (druga karta czysta).

[Druk bez karty tytułowej, incipit:] Iże Krola Jego Mośći Pruskiego, Pana Naszego Miłościwego wyraźny iest Mandat, aby iako we wszytkich J. K. M. Pruskich y Brandenburskich kraiach dźiedźicznych tak y w nabytym Xięstwie Sląsku nie używać, przedawać y wprowadzać inszych Kalendarzow chyba od sławetnego Berlinskiego Scyencyi Towarzystwa approbowanych albo pieczętowanych a tudźiesz uchwalonych ... [explicit:] Z Wrocławia, d. 9. Octobr. 1741, L. S. Krola J. M. Pruskiego Generalni Polni Kommisarze woienni. de Reynhard, de Myńchow.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: [Mandat nakazujący używanie w krajach pruskich i księstwie Śląsku wyłącznie kalendarzy aprobowanych przez Berlińskie Towarzystwo Naukowe…, 1741]. Mendykowa 197. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 571338 (C0985,312); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21