Nazwisko i imię:
Joanna de Chantal św.
Tytuł:
Małe zwyczaie klasztoru Náwiedzenia P. Maryi w Annesium z Francuskiego ná Polski ięzyk przetłumaczone. w Krakowie w Drukárni Jákubá Matyaszkiewicza, J.K.M. y Jáśnie Oświeconego X. Biskupá Krákowskiego, Xiążęćiá Siewierskiego Ordynáryinego Typografa Roku Páńskiego 1733.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, 1733.
Opis/komentarz:
w 8ce, s. 185, 8 k. (ostatnia czysta). Przed tytułem: Zyie Iezus. [Przedmowę do zakonnic podpisała:] Siostrá Ioanna Franciszka Fremiot; po s. 185: Licencya ná drukowánie tey Kśiążki, Iáśnie Wielmożnego IMśći X. Biskupá Inflantskiego, Dźiekaná y Officyałá Wárszawskiego. Imprimatur. Nicolaus Popławski Episcopus Livoniae Decanus et Offic: Varsavien: Datum Varsaviae die 25. Maii Anno D. 1692. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
Joanna Franciszka Fremyot de Chantal VSM, fr. Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal (1572-1641 w Moulins) − francuska zakonnica, współzałożycielka zgromadzenia wizytek, tercjarka franciszkańska, święta Kościoła katolickiego; informacje dostępne [10.03.2012] w Internecie – http://pl.wikipedia.org/wiki/Joanna_de_Chantal
Całość:
Joanna de Chantal św.
Małe zwyczaie klasztoru Náwiedzenia P. Maryi w Annesium z Francuskiego ná Polski ięzyk przetłumaczone. w Krakowie w Drukárni Jákubá Matyaszkiewicza, J.K.M. y Jáśnie Oświeconego X. Biskupá Krákowskiego, Xiążęćiá Siewierskiego Ordynáryinego Typografa Roku Páńskiego 1733.
Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, 1733.
w 8ce, s. 185, 8 k. (ostatnia czysta).

Przed tytułem: Zyie Iezus.
[Przedmowę do zakonnic podpisała:] Siostrá Ioanna Franciszka Fremiot; po s. 185: Licencya ná drukowánie tey Kśiążki, Iáśnie Wielmożnego IMśći X. Biskupá Inflantskiego, Dźiekaná y Officyałá Wárszawskiego. Imprimatur. Nicolaus Popławski Episcopus Livoniae Decanus et Offic: Varsavien: Datum Varsaviae die 25. Maii Anno D. 1692.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Joanna Franciszka Fremyot de Chantal VSM, fr. Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal (1572-1641 w Moulins) − francuska zakonnica, współzałożycielka zgromadzenia wizytek, tercjarka franciszkańska, święta Kościoła katolickiego; informacje dostępne [10.03.2012] w Internecie – http://pl.wikipedia.org/wiki/Joanna_de_Chantal