Nazwisko i imię:
Palczowski Paweł.
Tytuł:
Matrimonio augustissimo a Sereniss: et Potentiss: Rege Poloniae et Sveciae, Sigismundo huius nominis Tertio, et Constantia Sererniss: atque Illustriss: Caroli Archiducis Austriae filia. Cracouię celebrato, die II Decemb. Anno nostrę salutis, 1605. Gratulatur Paulus Palczowski de Palczowice. Cracoviae, in Officina Lazari, Anno Domini.1605.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Łazarzowa, 1605.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 4. Na odwrocie k. tyt. drzeworyt na całą stronę ze stylizowanym orłem pod koroną królewską, z herbem Szwecji ze snopkiem Wazów na piersiach; wokoło dwa rzędy herbów: na wstęgach plecionych wokół orla i na wetkniętych w nie sztandarach. Strony 3-7 zajmują Gratulatio, potem na s. 7 wierszowane „Consilium Iehovae stabit”. Na końcu na s. 7 wydrukowano nazwisko autora: Paulus Palczowski de Palczowice. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 71331 I.
Całość:
Palczowski Paweł.
Matrimonio augustissimo a Sereniss: et Potentiss: Rege Poloniae et Sveciae, Sigismundo huius nominis Tertio, et Constantia Sererniss: atque Illustriss: Caroli Archiducis Austriae filia. Cracouię celebrato, die II Decemb. Anno nostrę salutis, 1605. Gratulatur Paulus Palczowski de Palczowice. Cracoviae, in Officina Lazari, Anno Domini.1605.
Kraków, druk. Łazarzowa, 1605.
w 8ce, k. 4.

Na odwrocie k. tyt. drzeworyt na całą stronę ze stylizowanym orłem pod koroną królewską, z herbem Szwecji ze snopkiem Wazów na piersiach; wokoło dwa rzędy herbów: na wstęgach plecionych wokół orla i na wetkniętych w nie sztandarach. Strony 3-7 zajmują Gratulatio, potem na s. 7 wierszowane „Consilium Iehovae stabit”. Na końcu na s. 7 wydrukowano nazwisko autora: Paulus Palczowski de Palczowice.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 71331 I.