Nazwisko i imię:
Olechowski Józef.
Tytuł:
Urząd Biskupi Krakowski [...].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1790).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Zalecenie modłów „za pomyślne Seymu teraźnieyszego skutki”. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Urząd Biskupi Krakowski maiąc uwiadomienie: iż Prześwietne Kommissye Cywilno-Woyskowe rozsełaią i rozsełać będą po wszystkich Kościołach Farnych w Ziemiach i Powiatach do wydziału swego należących Uniwersał Seymowy [...] [Expl.:] Co samo w wszelkich Kościołach Zakonnych za poprzednim przez Kaznodzieiow z Ambon ogłoszeniem ma bydź wykonane: Dan w Krakowie, dnia 2 Czerwca Roku 1790. X. Józef Olechowski Suffr: Arch: Krak: [...]. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224403 III.
Całość:
Olechowski Józef.
Urząd Biskupi Krakowski [...].
B. m., b. r. (1790).
folio, k. 1.

Zalecenie modłów „za pomyślne Seymu teraźnieyszego skutki”.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Urząd Biskupi Krakowski maiąc uwiadomienie: iż Prześwietne Kommissye Cywilno-Woyskowe rozsełaią i rozsełać będą po wszystkich Kościołach Farnych w Ziemiach i Powiatach do wydziału swego należących Uniwersał Seymowy [...] [Expl.:] Co samo w wszelkich Kościołach Zakonnych za poprzednim przez Kaznodzieiow z Ambon ogłoszeniem ma bydź wykonane: Dan w Krakowie, dnia 2 Czerwca Roku 1790. X. Józef Olechowski Suffr: Arch: Krak: [...].

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224403 III.