Nazwisko i imię:
(Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski).
Tytuł:
Monumenti Devotionis quod Serenissimo et Potentissimo Principi Ac Domino Dn: Friderico Wilhelmo Marchioni Brandenburgensi S. R. ArchiCamerario et Electori etc: etc: etc: Domino suo Clementissimo, Post solemnissime Warsaviae peractam super Ducatu Prussiae investituram Regiomontum Prussiae Metropolio omnium votis et gratulationibus felicissime ingredienti humillime statuerunt Magistratvs et Cives Cniphovianae regionis brevis descriptio. Regiomonti Palaeopoli, typ. haered. Segebadii 1641 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. wdowy (dziedziców) Wawrzyńca Segebade, 1641.
Opis/komentarz:
folio, k. 6. [K. tyt., antykwa:] Monumenti devotionis quod serenissimo et potentissimo principi ac domino D.: Friderico Wilhelmo Marchioni Brandeburgensi S. R. I. ArchiCamerario et Electori etc. etc. etc. Domini suo Clementissimo, Post solemnissimè Warsaviae peractam super Ducatu Prussiae Investituram Regiomontum Prussiae Metropolin omnium votis et gratulationibus felicissimè ingredienti [kursywa:] humillimè statuerunt [antykwa:] Magistratus et cives Cniphovianae regionis brevis descriptio. [k. 6v. pod linią:] Regiomonti Palaeopoli, Typis Haeredum Segebadi Anno 1641 [rz.]. Inicjał tekstu „P” na tle szrafirowanym; pismo: antykwa z dod. kursywy.
Lokalizacja:
Źródło: Z. L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Wrocław 1980. L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725 Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.969. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 65 4° adl. 50.
Dodatkowe:
Nazwa dzielnicy Królewca – Knipawa (Kneiphov, Kniephov). Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, „Wielki Elektor”, od 1640 książę.
Całość:
(Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski).
Monumenti Devotionis quod Serenissimo et Potentissimo Principi Ac Domino Dn: Friderico Wilhelmo Marchioni Brandenburgensi S. R. ArchiCamerario et Electori etc: etc: etc: Domino suo Clementissimo, Post solemnissime Warsaviae peractam super Ducatu Prussiae investituram Regiomontum Prussiae Metropolio omnium votis et gratulationibus felicissime ingredienti humillime statuerunt Magistratvs et Cives Cniphovianae regionis brevis descriptio. Regiomonti Palaeopoli, typ. haered. Segebadii 1641 [rz.].
Królewiec, druk. wdowy (dziedziców) Wawrzyńca Segebade, 1641.
folio, k. 6.
[K. tyt., antykwa:] Monumenti devotionis quod serenissimo et potentissimo principi ac domino D.: Friderico Wilhelmo Marchioni Brandeburgensi S. R. I. ArchiCamerario et Electori etc. etc. etc. Domini suo Clementissimo, Post solemnissimè Warsaviae peractam super Ducatu Prussiae Investituram Regiomontum Prussiae Metropolin omnium votis et gratulationibus felicissimè ingredienti [kursywa:] humillimè statuerunt [antykwa:] Magistratus et cives Cniphovianae regionis brevis descriptio. [k. 6v. pod linią:] Regiomonti Palaeopoli, Typis Haeredum Segebadi Anno 1641 [rz.].
Inicjał tekstu „P” na tle szrafirowanym; pismo: antykwa z dod. kursywy.
Źródło: Z. L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Wrocław 1980.
L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 65 4° adl. 50.
Nazwa dzielnicy Królewca – Knipawa (Kneiphov, Kniephov).
Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, „Wielki Elektor”, od 1640 książę.