Nazwisko i imię:
Pytanie (Na).
Tytuł:
Na Pytanie czyli vigore Brevis Urbani Papae VIII. dati Anno Domini 1634. temi czasy mogłaby nastąpić Kompozycya, zachowawszy we wszystkim formam ab eodem Brevi praescriptam? Responsum. Negative.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (po 1700).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Gdyż lubo namieniony Urbanus PP. VIII. pozwolił na on czas [...] [Expl.:] [...] nec erit sterilis vinea in agro, dicit Dominus exercituum. Cui sit laus, honor, et gloria in saecula. Ponad tytułem nagłówkowym ozdobnik w ramce, mały ozdobnik na początku tekstu i na stronie ostatniej na końcu tekstu. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224546 III.
Całość:
Pytanie (Na).
Na Pytanie czyli vigore Brevis Urbani Papae VIII. dati Anno Domini 1634. temi czasy mogłaby nastąpić Kompozycya, zachowawszy we wszystkim formam ab eodem Brevi praescriptam? Responsum. Negative.
B. m., b. r. (po 1700).
folio, k. 2.

Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Gdyż lubo namieniony Urbanus PP. VIII. pozwolił na on czas [...] [Expl.:] [...] nec erit sterilis vinea in agro, dicit Dominus exercituum. Cui sit laus, honor, et gloria in saecula. Ponad tytułem nagłówkowym ozdobnik w ramce, mały ozdobnik na początku tekstu i na stronie ostatniej na końcu tekstu.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224546 III.