Nazwisko i imię:
Manifest (Województwa Krakowskiego).
Tytuł:
Manifest Skonfederowanego Woiewodztwa Krakowskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1768).
Opis/komentarz:
folio, k. 4. Manifest przeciw Repninowi i nadużyciom wojsk rosyjskich. („Dan: w Zamku Krakowskim Dnia 1. Lipcá. Roku Páńskiego 1768. Michał Czarnocki, Marszałek Konfederacyi Woiewodztwá Krakowskiego. [...] Joannes Herka, [...] Secretarius”). Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224368 III.
Całość:
Manifest (Województwa Krakowskiego).
Manifest Skonfederowanego Woiewodztwa Krakowskiego.
B. m., b. r. (1768).
folio, k. 4.

Manifest przeciw Repninowi i nadużyciom wojsk rosyjskich.
(„Dan: w Zamku Krakowskim Dnia 1. Lipcá. Roku Páńskiego 1768. Michał Czarnocki, Marszałek Konfederacyi Woiewodztwá Krakowskiego. [...] Joannes Herka, [...] Secretarius”).

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224368 III.