Nazwisko i imię:
Toussaint de Forbin Janson.
Tytuł:
[Oratio episcopi Massiliensis legati Gallici pro comitiis electionis 1674 in campo electionis habita].
Miejsce i rok wydania:
B. m., (1674).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pismo: antykwa, inicjał drzeworytowy. Tytuł sformułowany przez W. Schlieffa wpisany jego ręką powyżej tekstu. [K. A1:] Reuerendissimi Excellentissimi et Illustrissimi Illustres Generosi et Magnifici Domini Serenissimae Reipubłicae [sic] Poloniae Magniq. Ducatus Lithuauiae [sic] Status et Ordines. [Inc.:] Avdita Reipubl. Vestrae Serenissimae orbitate, pro eo sane ac debuit Christianissimus Rex [...]. F. Kluczycki, Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, t. 1 (cz. 2), Kraków 1880-1881, s. 1461-1466. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 1 8° adl. 13.
Dodatkowe:
Walenty Schlieff, rajca m. Gdańska, uczony, bibliofil. Janson Toussaint de Forbin, biskup marsylski, poseł francuski. [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Janson Toussaint de Forbin, Oratio reverendissimi et excelentissimi domini Dni episcopi Masiliensis [...] regis Galliarvm legati extraordinarii pro comitijs electionis Varsauiam missi, die 11 Maij 1674 in campo electionis habita. [S. l.: s.n., post 11V1674]. 4°. Tyt. nagł. E. XXXI, 264. BN.XVII.3.1977 adl.; informacja dostępna [10.10.2010] w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 Published: Paris?, 1674.
Całość:
Toussaint de Forbin Janson.
[Oratio episcopi Massiliensis legati Gallici pro comitiis electionis 1674 in campo electionis habita].
B. m., (1674).
w 4ce, k. 4.

Pismo: antykwa, inicjał drzeworytowy.
Tytuł sformułowany przez W. Schlieffa wpisany jego ręką powyżej tekstu.
[K. A1:] Reuerendissimi Excellentissimi et Illustrissimi Illustres Generosi et Magnifici Domini Serenissimae Reipubłicae [sic] Poloniae Magniq. Ducatus Lithuauiae [sic] Status et Ordines.
[Inc.:] Avdita Reipubl. Vestrae Serenissimae orbitate, pro eo sane ac debuit Christianissimus Rex [...].
F. Kluczycki, Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, t. 1 (cz. 2), Kraków 1880-1881, s. 1461-1466.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 1 8° adl. 13.
Walenty Schlieff, rajca m. Gdańska, uczony, bibliofil.
Janson Toussaint de Forbin, biskup marsylski, poseł francuski.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Janson Toussaint de Forbin, Oratio reverendissimi et excelentissimi domini Dni episcopi Masiliensis [...] regis Galliarvm legati extraordinarii pro comitijs electionis Varsauiam missi, die 11 Maij 1674 in campo electionis habita. [S. l.: s.n., post 11V1674]. 4°. Tyt. nagł. E. XXXI, 264. BN.XVII.3.1977 adl.; informacja dostępna [10.10.2010] w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Published: Paris?, 1674.