Nazwisko i imię:
Relation.
Tytuł:
Relation oder aussfürliche Beschreibug von der Jämmerlichen u. Erbärmlichen Verstörung und Einäscherung so bey eroberung der schönen Stadt Lublien von den Mosskowietern und Cosacken Barbarischer weise verübet worden. Anno 1655 [rz.], [wyd. B].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1655.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. [Wyd. B]. Pismo: szwabacha, fraktura, z rzadka kursywa; w nagłówku tekstu winieta z ozdobników drukarskich, inicjał gotycki. [K. Aij r inc:] (N4) Ach dem den 11. 12. Octobris schrecken bringende Zeitungen bey uns ankommen [...]. [K. Avj v w. 26 expl.:] die umbliegende Dörffer sindt sehr verwüstet. Por. E. XXVI 213. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 5 8° adl. 42. Biblioteka Gdańska PAN: Fa 68 8° adl. 89.
Dodatkowe:
Relacja o zajęciu, ograbieniu i spaleniu Lublina przez wojska rosyjskie i kozackie. K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 516. [CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Relation oder Beschreibung der Zerstörung und Einäscherung der Stadt Lublin von den Moskowitern und Kosacken… [Wyd. B], [B. m. dr.], [po 21 X] 1655. Por. E. XXVI 213. BGd. I 143. Tekst edycji (sygn. egz.: Fa 68 8° adl. 89) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/5160/ [Wyd. A-E]. Por.: K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 515, 516, 517 (za rok 1655), następne wyd. ukazały się w r. 1656: zob. poz. 617, 618. [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: (Por.) Relation Oder Aussfuehrliche Beschreibung von der Jaemmerlichen vnd Erbaermlichen Verstoerung… [Ed. E], [s. l.: s. n.], 1655. 4°. Ed. E: pierwsze trzy słowa tyt. w trzech liniach. Stanowi część: Actorum et gestorum Sueco - Polonicorum semestrale. E. XXI 448, Wolff. P-2766. BN.XVII.3.2850 K adl.; informacja dostępna [10.10.2010] w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Relation.
Relation oder aussfürliche Beschreibug von der Jämmerlichen u. Erbärmlichen Verstörung und Einäscherung so bey eroberung der schönen Stadt Lublien von den Mosskowietern und Cosacken Barbarischer weise verübet worden. Anno 1655 [rz.], [wyd. B].
B. m., 1655.
w 4ce, k. 6.

[Wyd. B]. Pismo: szwabacha, fraktura, z rzadka kursywa; w nagłówku tekstu winieta z ozdobników drukarskich, inicjał gotycki.
[K. Aij r inc:] (N4) Ach dem den 11. 12. Octobris schrecken bringende Zeitungen bey uns ankommen [...].
[K. Avj v w. 26 expl.:] die umbliegende Dörffer sindt sehr verwüstet.
Por. E. XXVI 213.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 5 8° adl. 42.
Biblioteka Gdańska PAN: Fa 68 8° adl. 89.
Relacja o zajęciu, ograbieniu i spaleniu Lublina przez wojska rosyjskie i kozackie.
K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 516.
[CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Relation oder Beschreibung der Zerstörung und Einäscherung der Stadt Lublin von den Moskowitern und Kosacken… [Wyd. B], [B. m. dr.], [po 21 X] 1655. Por. E. XXVI 213. BGd. I 143. Tekst edycji (sygn. egz.: Fa 68 8° adl. 89) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/5160/
[Wyd. A-E]. Por.: K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 515, 516, 517 (za rok 1655), następne wyd. ukazały się w r. 1656: zob. poz. 617, 618.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: (Por.) Relation Oder Aussfuehrliche Beschreibung von der Jaemmerlichen vnd Erbaermlichen Verstoerung… [Ed. E], [s. l.: s. n.], 1655. 4°. Ed. E: pierwsze trzy słowa tyt. w trzech liniach. Stanowi część: Actorum et gestorum Sueco - Polonicorum semestrale. E. XXI 448, Wolff. P-2766. BN.XVII.3.2850 K adl.; informacja dostępna [10.10.2010] w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21