Nazwisko i imię:
Kopia listu.
Tytuł:
Kopia listu z Lublina Dnia 19. Maia 1791. Roku do Przyiaciela w Warszawie pisanego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1791).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Tytuł nagłówkowy nad początkiem tekstu na stronie trzeciej. [Inc.:] Dziękuję WP. za przysłanie nowey Konstytucyi [...] [Expl.:] Z upragnieniem czekaiąc szczegulnych [sic] opisów Rządu. Jestem z powinnym szacunkiem. WPana Sługą Nayniższym Przyjaciel. Na stronie pierwszej między dwiema podwójnymi liniami tytuł skrócony: „Kopia listu z Lublina”. Na stronach 4-7 nad tekstem podwójna linia, nad nią po dwa małe ozdobniki z gwiazdką pośrodku. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 221574 I.
Całość:
Kopia listu.
Kopia listu z Lublina Dnia 19. Maia 1791. Roku do Przyiaciela w Warszawie pisanego.
B. m., b. r. (1791).
w 4ce, k. 4.

Tytuł nagłówkowy nad początkiem tekstu na stronie trzeciej. [Inc.:] Dziękuję WP. za przysłanie nowey Konstytucyi [...] [Expl.:] Z upragnieniem czekaiąc szczegulnych [sic] opisów Rządu. Jestem z powinnym szacunkiem. WPana Sługą Nayniższym Przyjaciel.
Na stronie pierwszej między dwiema podwójnymi liniami tytuł skrócony: „Kopia listu z Lublina”. Na stronach 4-7 nad tekstem podwójna linia, nad nią po dwa małe ozdobniki z gwiazdką pośrodku.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 221574 I.