Nazwisko i imię:
Literae (Litterae).
Tytuł:
Literae Serenissimae Regiae Majestatis Sueciae ad illustrissimum principem, Dn. Christophorum Radzivilium, M. D. Lithvaniae Campiducem. nec non DD. senatorum Regni Sveciae ad Dns. senatores Regni Poloniae M. Ducatus Lithvaniae. Anno 1625 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1625.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pismo: kursywa, antykwa. Trzy listy w wersji łacińskiej w związku z toczącą się wojną w Inflantach. Każdy z listów rozpoczyna listewka z ozdobników składanych, na końcu winieta maureskowa. Por. E. XXVI 80, XVII 473. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 52.
Dodatkowe:
Gustaw II Adolf (1594-1632), król szwedzki. Krzysztof Radziwiłł, hetman polny litewski. Das Schreiben Gustaf Adolfs ist unterzeichnet mit: Dabantur ex arce Nostra Regia Stockholmensi, die 2. Augusti, Anno 1624. Gustavus Adolphus. - Dt. Druck?, Krzysztof Radziwiłł [Adressat]. [KVK:] Schlüsselseiten aus Exemplar SBB-PK. Signatur: Flugschr. 1625.14 – http://www.gbv.de/vd/gothaba/1:070831A
Całość:
Literae (Litterae).
Literae Serenissimae Regiae Majestatis Sueciae ad illustrissimum principem, Dn. Christophorum Radzivilium, M. D. Lithvaniae Campiducem. nec non DD. senatorum Regni Sveciae ad Dns. senatores Regni Poloniae M. Ducatus Lithvaniae. Anno 1625 [rz.].
B. m., 1625.
w 4ce, k. 4.

Pismo: kursywa, antykwa.
Trzy listy w wersji łacińskiej w związku z toczącą się wojną w Inflantach. Każdy z listów rozpoczyna listewka z ozdobników składanych, na końcu winieta maureskowa.
Por. E. XXVI 80, XVII 473.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 52.
Gustaw II Adolf (1594-1632), król szwedzki.
Krzysztof Radziwiłł, hetman polny litewski.
Das Schreiben Gustaf Adolfs ist unterzeichnet mit: Dabantur ex arce Nostra Regia Stockholmensi, die 2. Augusti, Anno 1624. Gustavus Adolphus. - Dt. Druck?, Krzysztof Radziwiłł [Adressat].
[KVK:] Schlüsselseiten aus Exemplar SBB-PK. Signatur: Flugschr. 1625.14 – http://www.gbv.de/vd/gothaba/1:070831A