Nazwisko i imię:
Literae (Litterae).
Tytuł:
Literae Seronissimae Regiae Majestatis Sueciae ad ilustrissimum principem, Dn. Christophorum Radzivilium, M. Lithvaniae Campiducem. nec non D. D. senatorum Regni Sveciae ad Dns. Senatores Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithvaniae. Sende Brieffe der durchlauchtigsten Königl. Majest. zu Schweden. an den Höhgebornen Fürsten Herrn Christophorum Raziwil des Grossfürstenthumbs Littawen Feld- Herren. So wol auch der Herren Senatoren des Reichs Schweden an die Herren Senatoren der Krön Pohlen und Grossfürstenthumbs Littawen. Aussm Lateinischen ins Teutsche versetzet.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1624.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 11. Pismo: antykwa, fraktura, kursywa; język łaciński i niemiecki; winietka: maska w rollwerku. W tekście łacińskim inicjał maureskowy, w niemieckim 3 inicjały gotyckie. Trzy listy w wersji łacińskiej datowane w Sztokholmie 2 sierpnia 1624 w związku z toczącą się wojną w Inflantach: list Gustawa Adolfa do Krzysztofa Radziwiłła, hetmana polnego litewskiego oraz dwa listy senatorów szwedzkich do polskich dotyczące odpowiednich pełnomocnictw dla komisarzy królewskich, przybywających na negocjacje w sprawie zawarcia pokoju. Niemiecka wersja następuje zaraz po każdym z tych listów. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 51.
Dodatkowe:
Gustaw II Adolf (1594-1632), król szwedzki. Krzysztof Radziwiłł, hetman polny litewski.
Całość:
Literae (Litterae).
Literae Seronissimae Regiae Majestatis Sueciae ad ilustrissimum principem, Dn. Christophorum Radzivilium, M. Lithvaniae Campiducem. nec non D. D. senatorum Regni Sveciae ad Dns. Senatores Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithvaniae. Sende Brieffe der durchlauchtigsten Königl. Majest. zu Schweden. an den Höhgebornen Fürsten Herrn Christophorum Raziwil des Grossfürstenthumbs Littawen Feld- Herren. So wol auch der Herren Senatoren des Reichs Schweden an die Herren Senatoren der Krön Pohlen und Grossfürstenthumbs Littawen. Aussm Lateinischen ins Teutsche versetzet.
B. m., 1624.
w 4ce, k. 11.

Pismo: antykwa, fraktura, kursywa; język łaciński i niemiecki; winietka: maska w rollwerku. W tekście łacińskim inicjał maureskowy, w niemieckim 3 inicjały gotyckie.
Trzy listy w wersji łacińskiej datowane w Sztokholmie 2 sierpnia 1624 w związku z toczącą się wojną w Inflantach: list Gustawa Adolfa do Krzysztofa Radziwiłła, hetmana polnego litewskiego oraz dwa listy senatorów szwedzkich do polskich dotyczące odpowiednich pełnomocnictw dla komisarzy królewskich, przybywających na negocjacje w sprawie zawarcia pokoju. Niemiecka wersja następuje zaraz po każdym z tych listów.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 51.
Gustaw II Adolf (1594-1632), król szwedzki.
Krzysztof Radziwiłł, hetman polny litewski.