Nazwisko i imię:
Kraus Daniel (Krusius Daniel, pseud.: Elias Denukrois ).
Tytuł:
Panegyricus in laudem serenissimi principis Gustavi Adolphi Suecorum Gothorum et Vandalorum regis. Autore Elia Denukrois. Augustae Trinobantum Anno Domini 1629 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
London, 1629.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 9. Pismo: antykwa, nieco kursywy; winieta z amorkami i kwiatami, inicjały florystyczne. Por.: E. XX 307. J. Trypućko, Polonica vetera Upsaliensia […], Uppsala 1958, 89 1440. S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 83 (3). Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 4 8° adl. 32.
Dodatkowe:
Daniel Kraus (1580-1652), pseud.: Elias Denukrois (anagr.), poeta panegiryczny XVII w. Gustaw II Adolf (1594-1632), król szwedzki. M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 2278. Widmung datiert: Londoni pridie Idus Ianuarii Anno 1628. [KVK:] Schlüsselseiten des Titels (London; Danzig?). Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz. Signatur: Flugschr. 1628/23 – http://www.gbv.de/vd/vd17/3:005628L [EBBO:] Early English books online: 2010 Digital version of Early English books, 1475-1640 – http://eebo.chadwyck.com/home
Całość:
Kraus Daniel (Krusius Daniel, pseud.: Elias Denukrois ).
Panegyricus in laudem serenissimi principis Gustavi Adolphi Suecorum Gothorum et Vandalorum regis. Autore Elia Denukrois. Augustae Trinobantum Anno Domini 1629 [rz.].
London, 1629.
w 4ce, k. 9.

Pismo: antykwa, nieco kursywy; winieta z amorkami i kwiatami, inicjały florystyczne.
Por.: E. XX 307.
J. Trypućko, Polonica vetera Upsaliensia […], Uppsala 1958, 89 1440.
S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 83 (3).

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 4 8° adl. 32.
Daniel Kraus (1580-1652), pseud.: Elias Denukrois (anagr.), poeta panegiryczny XVII w.
Gustaw II Adolf (1594-1632), król szwedzki.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 2278.
Widmung datiert: Londoni pridie Idus Ianuarii Anno 1628.
[KVK:] Schlüsselseiten des Titels (London; Danzig?). Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz. Signatur: Flugschr. 1628/23 – http://www.gbv.de/vd/vd17/3:005628L
[EBBO:] Early English books online: 2010 Digital version of Early English books, 1475-1640 – http://eebo.chadwyck.com/home