Nazwisko i imię:
Jabłonowski Jan Stanisław.
Tytuł:
Oratio qua Reipublicae Polonicae praecipuus legatus serenissimo et potentissimo Electori Saxoniae coronam Regni Tarnovicii in confinio Poloniae obtulit d. 21 VII 1697 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1697).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pismo: antykwa z dod. kursywy. Tekst rozpoczyna inicjał na tle krajobrazu z palmą, na końcu drzeworytowy ozdobnik roślinny. Na k. tyt. Walenty Schlieff zanotował nazwisko autora: Stan. Jablonowaki Castellan. Cracov. supremus exercituum Dux. E. XII 277, XXIII 390 wymienia inne wydania. J. Chr. Lünig, Orationes procerum Europae […], Lipsiae 1713, pars III, s. 327-330. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 3 8° adl. 18.
Dodatkowe:
August II Sas, król polski. Jan Stanisław Jabłonowski (1669-1731), kasztelan krakowski, hetman wielki koronny. Walenty Schlieff, rajca m. Gdańska, uczony bibliofil. [KVK:] Schlüsselseiten des Titels. Halle, Saale: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. Signatur: Pon Vd 1074, QK – http://www.gbv.de/vd/vd17/39:135278H [KVK:] Online-Ressource (Vollext) ULB Halle. Signatur: Pon Vd 1074, QK – http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:3:1-31874
Całość:
Jabłonowski Jan Stanisław.
Oratio qua Reipublicae Polonicae praecipuus legatus serenissimo et potentissimo Electori Saxoniae coronam Regni Tarnovicii in confinio Poloniae obtulit d. 21 VII 1697 [rz.].
B. m., b. r. (1697).
w 4ce, k. 4.

Pismo: antykwa z dod. kursywy. Tekst rozpoczyna inicjał na tle krajobrazu z palmą, na końcu drzeworytowy ozdobnik roślinny.
Na k. tyt. Walenty Schlieff zanotował nazwisko autora: Stan. Jablonowaki Castellan. Cracov. supremus exercituum Dux.
E. XII 277, XXIII 390 wymienia inne wydania.
J. Chr. Lünig, Orationes procerum Europae […], Lipsiae 1713, pars III, s. 327-330.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 3 8° adl. 18.
August II Sas, król polski.
Jan Stanisław Jabłonowski (1669-1731), kasztelan krakowski, hetman wielki koronny.
Walenty Schlieff, rajca m. Gdańska, uczony bibliofil.
[KVK:] Schlüsselseiten des Titels. Halle, Saale: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. Signatur: Pon Vd 1074, QK – http://www.gbv.de/vd/vd17/39:135278H
[KVK:] Online-Ressource (Vollext) ULB Halle. Signatur: Pon Vd 1074, QK – http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:3:1-31874