Nazwisko i imię:
Gespräche (Remarquables).
Tytuł:
Remarquables Gespräche in dem Reiche der Lebendingen zwischen Stanislao aus Pohlen und dem Praetendenten Jacobo III. oder Printz Wallis aus Engelland darinnen beyde Herren einander ihre glück- und unglückliche Fata bis auf itzige Zeit kurtz doch ausführlich entdecken. Nebst beygefügter hohen Vermählung der Lescinsky schen Printzessin an dem König in Franckreich.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Frankfurt; Leipzig, ok. 1730).
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 46, k. 1 (sztych). Pismo: fraktura, szwabacha, nieco antykwy. K. tyt. u dołu obcięta prawdopodobnie z adresem; zapiska współczesna w prawym dolnym rogu: Franckfurt 1729. Na s. 3 winieta drzeworytowa poniżej duży inicjał drzeworytowy z tulipanami, na końcu tekstu drobny ozdobnik - dwa żołędzie. Cyfry paginacji w nawiasach i ozdobnikach. Sztych przed k. tyt. przedstawia obu rozmówców; poniżej każdej postaci podpis i data urodzenia. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 8 8° adl. 7.
Dodatkowe:
Jakub III, książę Walii. Stanisław Leszczyński, król polski. [KVK:] (Por.) Remarquables Gespräche in dem Reiche der Lebendigen zwischen Stanislao aus Polen und dem Praetendenten Jacobo III. […], Franckfurt; Leipzig, s. a, s. 46. Halle, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. Sgnatur: an 80 A 6085 (2). [KVK:] (Por.) Remarquables Gespräche in dem Reiche der Lebendigen zwischen Stanislao aus Pohlen und dem Praetendenten oder Printz Wallis aus Engelland […], Franckfurt; Leipzig, 1729, s. 44. Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek. Signatur: Schulenb. B 58 (7).
Całość:
Gespräche (Remarquables).
Remarquables Gespräche in dem Reiche der Lebendingen zwischen Stanislao aus Pohlen und dem Praetendenten Jacobo III. oder Printz Wallis aus Engelland darinnen beyde Herren einander ihre glück- und unglückliche Fata bis auf itzige Zeit kurtz doch ausführlich entdecken. Nebst beygefügter hohen Vermählung der Lescinsky schen Printzessin an dem König in Franckreich.
B. m., b. r. (Frankfurt; Leipzig, ok. 1730).
w 4ce, s. 46, k. 1 (sztych).

Pismo: fraktura, szwabacha, nieco antykwy.
K. tyt. u dołu obcięta prawdopodobnie z adresem; zapiska współczesna w prawym dolnym rogu: Franckfurt 1729. Na s. 3 winieta drzeworytowa poniżej duży inicjał drzeworytowy z tulipanami, na końcu tekstu drobny ozdobnik - dwa żołędzie. Cyfry paginacji w nawiasach i ozdobnikach. Sztych przed k. tyt. przedstawia obu rozmówców; poniżej każdej postaci podpis i data urodzenia.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 8 8° adl. 7.
Jakub III, książę Walii.
Stanisław Leszczyński, król polski.
[KVK:] (Por.) Remarquables Gespräche in dem Reiche der Lebendigen zwischen Stanislao aus Polen und dem Praetendenten Jacobo III. […], Franckfurt; Leipzig, s. a, s. 46. Halle, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. Sgnatur: an 80 A 6085 (2).
[KVK:] (Por.) Remarquables Gespräche in dem Reiche der Lebendigen zwischen Stanislao aus Pohlen und dem Praetendenten oder Printz Wallis aus Engelland […], Franckfurt; Leipzig, 1729, s. 44. Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek. Signatur: Schulenb. B 58 (7).