Nazwisko i imię:
Fryderyk III, elektor brandenburski.
Tytuł:
Edict Sr. Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg die 2/3 und Dütchen betreffend wie es eigentlich mit dero Veränderung gehalten werden soll.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1698).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Pismo: fraktura, k. tyt. antykwa. [Na odwr. k. tyt. inc.:] Demnach Se. Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg [...] das Müntz-Wesen in diesem Dero Hertzogthum Preussen [...] auf einen andern und bessern Fuss zu bringen gnädigst entschlossen seyn […]. Edykt dat. 30 czerwca/10 lipca 1698 zawiera nakaz wycofania z obiegu monety zwanej Zweidrittelstücke, bitej zarówno w Prusach, jak i poza ich granicami, oraz podaje w 12 punktach warunki wymiany tej wycofanej monety a także cesarskich trojaków na pieniądze polskie, obowiązujące pod surowa karą, zwłaszcza w stosunkach handlowych z Holandią, Hamburgiem i Gdańskiem. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 2 8° adl. 34.
Dodatkowe:
Fryderyk III, elektor brandenburski, od 1701 r. król pruski Fryderyk I.
Całość:
Fryderyk III, elektor brandenburski.
Edict Sr. Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg die 2/3 und Dütchen betreffend wie es eigentlich mit dero Veränderung gehalten werden soll.
B. m., b. r. (1698).
w 4ce, k. 2.

Pismo: fraktura, k. tyt. antykwa.
[Na odwr. k. tyt. inc.:] Demnach Se. Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg [...] das Müntz-Wesen in diesem Dero Hertzogthum Preussen [...] auf einen andern und bessern Fuss zu bringen gnädigst entschlossen seyn […].
Edykt dat. 30 czerwca/10 lipca 1698 zawiera nakaz wycofania z obiegu monety zwanej Zweidrittelstücke, bitej zarówno w Prusach, jak i poza ich granicami, oraz podaje w 12 punktach warunki wymiany tej wycofanej monety a także cesarskich trojaków na pieniądze polskie, obowiązujące pod surowa karą, zwłaszcza w stosunkach handlowych z Holandią, Hamburgiem i Gdańskiem.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 2 8° adl. 34.
Fryderyk III, elektor brandenburski, od 1701 r. król pruski Fryderyk I.