Nazwisko i imię:
Franconius Matthias (Franconius Maciej).
Tytuł:
Von christlichen Abschidt auss diesem todlichen lebenn und begrebnus des durch leuchtigisteim Fürstenn unnd herrn herrn Sigemundtt Könige zu Polenn. weilandt Kurtzenn bericht durch Matthiam Franconium aus dem lattein vertolckett. Gedrückt tzu Krockaw durch Jeronymum Scharffenberg.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Hieronim Szarfenberg, (1548).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Pismo: szwabacha, fraktura, antykwa; drzeworyt: herb Korony i Litwy podtrzymywany przez 2 gryfy. Na s. tyt. medalion z podobizną Zygmunta Starego [w otoku napis antykwą:] Sigismundus Primus Rex Polonie, [z lewej strony medalionu napis szwabachą:] Sein alder 81 Monat. 3 Geregiret iar 41. Monat 2. Tag 2. [poniżej:] Gestorbenn am Ostertag [1 kwietnia] Jor. 1548. Na odw. k. tyt. dedykacja dla księcia Albrechta. Por. E. XVI 296. K. Miaskowski, Z teki bibliograficznej IX, „Pamiętnik Literacki” 1908 (R. 7), s. 317-318. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 3.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 334. Maciej Franconius, humanista śląski XVI w., pisarz kancelarii królewskiej Zygmunta I. Albrecht Hohenzollern, wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego, książę pruski od 1525 r. Relacja o pogrzebie króla Zygmunta I Starego. K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 35. [CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Bericht über den christlichen Abschied aus diesem Leben und dem Begräbnis […], [po 26 VII] 1548. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 4 [6] 8° adl. 3) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/350/
Całość:
Franconius Matthias (Franconius Maciej).
Von christlichen Abschidt auss diesem todlichen lebenn und begrebnus des durch leuchtigisteim Fürstenn unnd herrn herrn Sigemundtt Könige zu Polenn. weilandt Kurtzenn bericht durch Matthiam Franconium aus dem lattein vertolckett. Gedrückt tzu Krockaw durch Jeronymum Scharffenberg.
Kraków, druk. Hieronim Szarfenberg, (1548).
w 4ce, k. 6.

Pismo: szwabacha, fraktura, antykwa; drzeworyt: herb Korony i Litwy podtrzymywany przez 2 gryfy.
Na s. tyt. medalion z podobizną Zygmunta Starego [w otoku napis antykwą:] Sigismundus Primus Rex Polonie, [z lewej strony medalionu napis szwabachą:] Sein alder 81 Monat. 3 Geregiret iar 41. Monat 2. Tag 2. [poniżej:] Gestorbenn am Ostertag [1 kwietnia] Jor. 1548.
Na odw. k. tyt. dedykacja dla księcia Albrechta.
Por. E. XVI 296.
K. Miaskowski, Z teki bibliograficznej IX, „Pamiętnik Literacki” 1908 (R. 7), s. 317-318.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 3.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 334.
Maciej Franconius, humanista śląski XVI w., pisarz kancelarii królewskiej Zygmunta I.
Albrecht Hohenzollern, wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego, książę pruski od 1525 r.
Relacja o pogrzebie króla Zygmunta I Starego.
K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące […], Wrocław 1984, poz. 35.
[CBDU:] Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych […]: Bericht über den christlichen Abschied aus diesem Leben und dem Begräbnis […], [po 26 VII] 1548. Tekst edycji (sygn. egz.: Nl 4 [6] 8° adl. 3) dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://cbdu.id.uw.edu.pl/350/