Nazwisko i imię:
Exemplum literarum (Exemplum litterarum).
Tytuł:
Exemplum literarum ex castris ad Cameneciam, de data 26. Septemb. ad Illustr. Cancellarium Regni Poloniae Supremum [1634].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (ok. 1634).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Pismo: antykwa, fraktura, kursywa; język łaciński, niemiecki i polski. Tytuł nagł. antykwa. [Inc.:] Gloriosa admodum est Pax haec, quae S.R.M. hisce diobus magna cum opportunitate evenit [...]. [K. 1v w. 12:] Copey eines Schreibens aus dem Königlichen Feldt Läger bey Kamieniecz [wersja niemiecka tegoż listu]. [K. 2 r w. 25:] Copia listu z obozu pod Kamieńcem, do I.M.N. Canclerza wielkiego Coronnego de data 26. Septemb. An. 1634. En pokoy teraznieyszy, na stronę I.K.M. iest wielce slawny [wersja polska listu]. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 74.
Dodatkowe:
List o podpisaniu polsko-tureckiego traktatu pokojowego (Kamieniec Podolski). Jakub Zadzik, biskup, kanclerz wielki koronny. Por.: Copia eines Schreibens aus dem Königlichen Feldlager… (1634).
Całość:
Exemplum literarum (Exemplum litterarum).
Exemplum literarum ex castris ad Cameneciam, de data 26. Septemb. ad Illustr. Cancellarium Regni Poloniae Supremum [1634].
B. m., b. r. (ok. 1634).
w 4ce, k. 2.

Pismo: antykwa, fraktura, kursywa; język łaciński, niemiecki i polski. Tytuł nagł. antykwa.
[Inc.:] Gloriosa admodum est Pax haec, quae S.R.M. hisce diobus magna cum opportunitate evenit [...].
[K. 1v w. 12:] Copey eines Schreibens aus dem Königlichen Feldt Läger bey Kamieniecz [wersja niemiecka tegoż listu].
[K. 2 r w. 25:] Copia listu z obozu pod Kamieńcem, do I.M.N. Canclerza wielkiego Coronnego de data 26. Septemb. An. 1634. En pokoy teraznieyszy, na stronę I.K.M. iest wielce slawny [wersja polska listu].

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 6 8° adl. 74.
List o podpisaniu polsko-tureckiego traktatu pokojowego (Kamieniec Podolski).
Jakub Zadzik, biskup, kanclerz wielki koronny.
Por.: Copia eines Schreibens aus dem Königlichen Feldlager… (1634).