Nazwisko i imię:
Bythner Christophorus (Buthner Christophorus).
Tytuł:
Theatrum dolorum, quod orbis amphitheatro aperuit, serenissima princeps Ludovica Carolina Radvilia ducissa Birzaru Sluciae et Copylij, Comes Palatina Rheni etc. [...]. Quae nuper in parturientis Lucinae genialis ludens jncunabulis Brigae, in vitae lucem et scenam principem edendo personam tato tristissimo, partu et raptu acerbissimo, rebus Ipsa humanis exemta est. […] Casimiro Iohanni Sapiehae comiti in Bychow, Zasław et Dombrowno, Palatino Vilnensi, supremo exercituum D.D.L. duci […] In perpetuae devinctionis monimentum a clientum devotissimo Christophoro Bythnero P.L.V.D.M. olim utriusque Radivil: Colleg: Rec[tore] nunc vero Gemini Retor. Coetus Viln: Concion[atore] repraesentatu ac dedicatu. Gedani Impress[um] Anno 1695 [rz.] Die 20. Julij.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, 1695.
Opis/komentarz:
folio, k. 10. Na odwr. k. tyt. herb Radz.: orzeł na 3 kolumnach, nadpis: volabit adhuc et regnabit, nadto 8 miedzior. w tekście. Wiersze łac. i pol., na s. ost. ośmiowiersz: Leć moy Pegazusie w Lot. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.637.
Całość:
Bythner Christophorus (Buthner Christophorus).
Theatrum dolorum, quod orbis amphitheatro aperuit, serenissima princeps Ludovica Carolina Radvilia ducissa Birzaru Sluciae et Copylij, Comes Palatina Rheni etc. [...]. Quae nuper in parturientis Lucinae genialis ludens jncunabulis Brigae, in vitae lucem et scenam principem edendo personam tato tristissimo, partu et raptu acerbissimo, rebus Ipsa humanis exemta est. […] Casimiro Iohanni Sapiehae comiti in Bychow, Zasław et Dombrowno, Palatino Vilnensi, supremo exercituum D.D.L. duci […] In perpetuae devinctionis monimentum a clientum devotissimo Christophoro Bythnero P.L.V.D.M. olim utriusque Radivil: Colleg: Rec[tore] nunc vero Gemini Retor. Coetus Viln: Concion[atore] repraesentatu ac dedicatu. Gedani Impress[um] Anno 1695 [rz.] Die 20. Julij.
Gdańsk, 1695.
folio, k. 10.

Na odwr. k. tyt. herb Radz.: orzeł na 3 kolumnach, nadpis: volabit adhuc et regnabit, nadto 8 miedzior. w tekście. Wiersze łac. i pol., na s. ost. ośmiowiersz: Leć moy Pegazusie w Lot.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.637.