Nazwisko i imię:
Artaban.
Tytuł:
Artaban Tragedya W publiczney Sali Akademii Wileńskiey Societatis Jesu, od prześwietney Młodźi Studeńskiey [sic] Roku 1757 dnia [dopisano: 28] Lipca Wyprawiona.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. [Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1757].
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Program teatralny. — Tytuł nagłówkowy. Źródło: K. Gara, Nieznane jezuickie programy teatralne w bibliotekach wileńskich, „Terminus”, t. 19/2017, s. 322-325.
Lokalizacja:
Wilno, Bibl. Uniwersytecka
Całość:
Artaban.
Artaban Tragedya W publiczney Sali Akademii Wileńskiey Societatis Jesu, od prześwietney Młodźi Studeńskiey [sic] Roku 1757 dnia [dopisano: 28] Lipca Wyprawiona.
B. m., b. r. [Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1757].
w 4ce, k. 2.
Program teatralny. — Tytuł nagłówkowy.
Źródło: K. Gara, Nieznane jezuickie programy teatralne w bibliotekach wileńskich, „Terminus”, t. 19/2017, s. 322-325.

Wilno, Bibl. Uniwersytecka