Nazwisko i imię:
Tolckemit Nikolaus.
Tytuł:
Dem Woll-Ehrwürdigen [...] Friderich Zamehlen wolverordneten und treufleissigen Seelsorgern der Neuheidischen Kirchen. Seinem vertrauten und brüderlich-geliebten Freunde hat hiemit glückwünschend in Abwesenheit auf seinem Hochzeit Tage zuruffen wollen. Elbing, Gedruckt 1673, den 19 Julii.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, (druk. Achacy Korel mł.?), 1673.
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Druk jednostr. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1975.
Dodatkowe:
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 143.
Całość:
Tolckemit Nikolaus.
Dem Woll-Ehrwürdigen [...] Friderich Zamehlen wolverordneten und treufleissigen Seelsorgern der Neuheidischen Kirchen. Seinem vertrauten und brüderlich-geliebten Freunde hat hiemit glückwünschend in Abwesenheit auf seinem Hochzeit Tage zuruffen wollen. Elbing, Gedruckt 1673, den 19 Julii.
Elbląg, (druk. Achacy Korel mł.?), 1673.
folio, k. 1.

Druk jednostr.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1975.
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 143.