Nazwisko i imię:
Herman Paweł.
Tytuł:
Kazanie Pogrzebne nád ćiáłem sł. P. Wielmożne[g]o P. Ie[g]o Mći Pánà Iana, z Dąbrowice, Firleia, Dźierzawce Smidynskiego, &c: tákże y Iey Mći Pàniey Zophiey, ná Sienicy, Firleiowey: odpráwione ná Dworcu Hołubskim, Przez X. Pawła Hermana. 15. Maia, R. P. 1645. W Baranowie, Drukował Gerzy Twardomeski [sic], R. P. 1645.
Miejsce i rok wydania:
Baranów, druk. Jerzy Twardomęski, 1645.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 14. Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 43.
Lokalizacja:
Kórnik
Całość:
Herman Paweł.
Kazanie Pogrzebne nád ćiáłem sł. P. Wielmożne[g]o P. Ie[g]o Mći Pánà Iana, z Dąbrowice, Firleia, Dźierzawce Smidynskiego, &c: tákże y Iey Mći Pàniey Zophiey, ná Sienicy, Firleiowey: odpráwione ná Dworcu Hołubskim, Przez X. Pawła Hermana. 15. Maia, R. P. 1645. W Baranowie, Drukował Gerzy Twardomeski [sic], R. P. 1645.
Baranów, druk. Jerzy Twardomęski, 1645.
w 4ce, k. 14.
Źródło: Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII w., 2009, poz. 43.
Kórnik