Nazwisko i imię:
Grodzicki Stanisław, bernardyn.
Tytuł:
Pustynia Dusze Bogoboyney albo Cwicżenie wszelkiemu stanowi wielce do żbáwienia pozyteczne, y bárdzo potrzebne. To jest: Przez dni osm medytácye, sposoby Dusze oczyszczenia y oświecenia y z Bogiem się ziednoczenia żamykaiące przez X. Stánisłáwá Grodycyuszá Minoritę Obserwánta, Sporządzona y do Druku Podana. Roku Pánskiego 1697. w Poznániu w Drukárni Akádemickiey.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Akademicka, 1697.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 2, s. 356 (właściwie: s. 336, opuszczone s. 168–187). Na odwrocie k. tyt. drzeworyt w ramce – św. Franciszek. Na następnej karcie: Approbatio ... Datum in Summo Posnan. die 4. Mensis Decembr. Anno Dni 1696 Nicolaus Zalaszowski V.I.D. Archidiaconus Posna: Synodalis libror: in ead: Dioec: Cens. mpp: Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne, R. IX: 1965, s. 171-197. J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych (katalog starych druków), Katowice 2004, poz. 28; publikacja dostępna [03.07.2010] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/740
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Lwów, Biblioteka Naukowa UAN.
Całość:
Grodzicki Stanisław, bernardyn.
Pustynia Dusze Bogoboyney albo Cwicżenie wszelkiemu stanowi wielce do żbáwienia pozyteczne, y bárdzo potrzebne. To jest: Przez dni osm medytácye, sposoby Dusze oczyszczenia y oświecenia y z Bogiem się ziednoczenia żamykaiące przez X. Stánisłáwá Grodycyuszá Minoritę Obserwánta, Sporządzona y do Druku Podana. Roku Pánskiego 1697. w Poznániu w Drukárni Akádemickiey.
Poznań, druk. Akademicka, 1697.
w 12ce, k. 2, s. 356 (właściwie: s. 336, opuszczone s. 168–187).

Na odwrocie k. tyt. drzeworyt w ramce – św. Franciszek.
Na następnej karcie: Approbatio ... Datum in Summo Posnan. die 4. Mensis Decembr. Anno Dni 1696 Nicolaus Zalaszowski V.I.D. Archidiaconus Posna: Synodalis libror: in ead: Dioec: Cens. mpp:

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne, R. IX: 1965, s. 171-197.
J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych (katalog starych druków), Katowice 2004, poz. 28; publikacja dostępna [03.07.2010] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/740
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Lwów, Biblioteka Naukowa UAN.