Nazwisko i imię:
Kijankowski Stanisław.
Tytuł:
Modlitwy Tak, Poranne iako, y Wieczorne Na Większą Pana Boga Czesc y Chwałę Y Na Honor Nayswiętszey Y Niepokalaney Panny Maryi Do Druku Podane Roku 1753.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Lwów), 1753.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 70. Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych (katalog starych druków), Katowice 2004, poz. 41 [adl.] II; publikacja dostępna [03.07.2010] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/740
Lokalizacja:
Biblioteka Benedyktynek w Krzeszowie.
Całość:
Kijankowski Stanisław.
Modlitwy Tak, Poranne iako, y Wieczorne Na Większą Pana Boga Czesc y Chwałę Y Na Honor Nayswiętszey Y Niepokalaney Panny Maryi Do Druku Podane Roku 1753.
B. m. (Lwów), 1753.
w 8ce, k. 70.

Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych (katalog starych druków), Katowice 2004, poz. 41 [adl.] II; publikacja dostępna [03.07.2010] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/publication/740
Biblioteka Benedyktynek w Krzeszowie.